Mag een werkgever de CoronaMelder-app verbieden?

2 november 2020

De werkgever wil werknemers verbieden om de CoronaMelder-app op het werk te gebruiken. De app leidt in de praktijk tot een flink aantal medewerkers dat thuis in quarantaine gaan, terwijl ze geen klachten hebben. Mag een werkgever het gebruik van de app verbieden? 

In de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 staat dat het gebruik van de CoronaMelder vrijwillig is. Iedereen mag zelf bepalen of hij de corona-app wel of niet gebruikt. 

Werkgevers mogen werknemers dus niet verplichten om de app te gebruiken, maar mogen net zo min het gebruik van de app verbieden.

Quarantainefonds

Vakbonden CNV en FNV pleiten voor een quarantainefonds vanuit de overheid, dat verzuimkosten van werkgevers als gevolg van het coronavirus moet dekken. Ook kunnen de verzuimkosten beperkt blijven als meer werknemers binnenkort toegang krijgen tot sneltesten. Werknemers weten dan vrijwel meteen of zij met het virus besmet zijn en kunnen bij een negatieve uitslag meteen weer aan het werk.