Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht staat in artikel 23 van de WOR. Op basis van dit recht kan de ondernemingsraad over elk onderwerp dat de organisatie betreft een schriftelijk voorstel doen aan de bestuurder. Deze is op zijn beurt verplicht daarover met de OR te overleggen. Vervolgens moet hij de OR zo snel mogelijk laten weten – schriftelijk en voorzien van argumenten – wat hij besluit naar aanleiding van het voorstel. Als hij zich niet aan deze procedurele eisen houdt, kan de OR hem daartoe dwingen via de bedrijfscommissie en de kantonrechter. 

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Hoe maken we gebruik van ons initiatiefrecht?
Als de OR een bepaald onderwerp wil behandelen om hier een advies over uit te geven, kan het zijn dat de bestuurder dit onderwerp niet direct oppakt en er iets mee doet. In dat geval kan de OR het onderwerp en zijn advies hierover ‘forceren’ door gebruik te maken van het initiatiefrecht. De procedure die de OR gebruikt bij het initiatiefrecht wordt in deze tool beschreven.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Artikel 31a WOR: Gegevens over het financieel en het economisch beleid

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 19-10-2020

Het is niet voor niets dat artikel 31a WOR gelijk start met de verstrekking van gegevens over het financieel én het economisch beleid van uw...

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Artikel 30 WOR: Uw adviesrecht bij benoeming of ontslag van een WOR-bestuurder

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 07-07-2019

De meeste ondernemingsraden weten wel dat ze adviesrecht hebben op het ontslag van de bestuurder of de benoeming van een nieuwe bestuurder....

Infographics

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

E-learning

Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
24-06-2016

Vraag en antwoord

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?
Uw bestuurder heeft het voornemen om gesprekken met de werknemers te voeren over hun inzetbaarheid. De vragen gaan over competentie, motivatie en gezondheid. Het zijn vragen die vooral de bedoeling hebben om uitval te voorkomen en duurzame inzetbaarheid tot aan het pensioen mogelijk te... Lees het hele antwoord