Initiatiefrecht

Het initiatiefrecht staat in artikel 23 van de WOR. Op basis van dit recht kan de ondernemingsraad over elk onderwerp dat de organisatie betreft een schriftelijk voorstel doen aan de bestuurder. Deze is op zijn beurt verplicht daarover met de OR te overleggen. Vervolgens moet hij de OR zo snel mogelijk laten weten – schriftelijk en voorzien van argumenten – wat hij besluit naar aanleiding van het voorstel. Als hij zich niet aan deze procedurele eisen houdt, kan de OR hem daartoe dwingen via de bedrijfscommissie en de kantonrechter. 

Uitgelicht

Ook OR moet waken voor lek beveiligingscamera’s

De ondernemingsraad (OR) is medeverantwoordelijk voor de juiste omgang met persoonsgegevens van werknemers binnen de organisatie. Door...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 27-01-2020

Initiatiefrecht van de OR

Een ondernemingsraad kan advies geven en instemmen. Als de OR een bepaald onderwerp wil behandelen om hier een advies over uit te...

Checklist
PDF bestand
Publicatiedatum: 06-08-2019

OR speelt grote rol bij financieel beleid

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en...

Infograhpic
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-12-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Infographics

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

E-learning

Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
24-06-2016

Vraag en antwoord

Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?
Uw bestuurder heeft het voornemen om gesprekken met de werknemers te voeren over hun inzetbaarheid. De vragen gaan over competentie, motivatie en gezondheid. Het zijn vragen die vooral de bedoeling hebben om uitval te voorkomen en duurzame inzetbaarheid tot aan het pensioen mogelijk te... Lees het hele antwoord