Aangeven zwart geld veel duurder per 1 juli

18 april 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes verdubbelt de boete voor het aangeven van zwart geld. Voor belastingplichtigen die hun vermogen in het buitenland alsnog aangeven is de boete nu nog 60%. Na 1 juli gaat de boete voor het spontaan melden van verborgen buitenlands vermogen flink omhoog, namelijk naar 120%.

Een belastingplichtige die spontaan tot inkeer komt om zijn verborgen buitenlandse vermogen aan te geven, krijgt nu een boete van 60% opgelegd. Dit komt bovenop de belastingschuld. Van inkeren is sprake als iemand op eigen initiatief én voordat de Belastingdienst op het spoor is van het verzwegen vermogen zich aanmeldt. Dit kan via een formulier van de Belastingdienst. Wiebes maakt het aangeven van zwart geld per 1 juli veel duurder: de boete wordt dan 120%.

Veel hogere boete als fiscus geld ontdekt

Als de fiscus het zwarte geld zelf ontdekt, is de boete veel hoger! Dan moet de zwartspaarder maximaal 300% boete betalen. Dit komt ook weer bovenop de te betalen belasting over het ontdekte vermogen. De inspecteur kan de belasting over het zwarte geld tot twaalf jaar navorderen.  

 

.