Afwijzen Herstelwet box 3 door Hoge Raad kost € 4 miljard

10 juni 2024 | Door redactie

Demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft aangegeven dat het afwijzen van de Herstelwet box 3 € 4 miljard gaat kosten. Dit bedrag betreft alleen nog maar het terugbetalen van heffingen van eerdere jaren dus er komt nog wel wat bij. Belastingplichtigen voor wie de arresten gevolgen hebben hoeven voorlopig nog geen actie te ondernemen, ze krijgen een brief van de Belastingdienst.

Op 6 juni jongstleden heeft de Hoge Raad uitsluitsel gegeven over een aantal zaken inzake de Herstelwet box 3. Belangrijkste conclusie was dat ook deze wet discrimineert. De arresten hebben volgens staatssecretaris Van Rij van Financiën grote budgettaire gevolgen en consequenties voor de uitvoering door de Belastingdienst. Het gaat qua budget om zo'n  € 4 miljard.

In hoofdlijnenakkoord geen rekening gehouden met arresten

Het bedrag van € 4 miljard stond al in de lijst met mogelijke tegenvallers die het ministerie van Financiën dit voorjaar naar de formatietafel stuurde. Tot aan de invoering van het nieuwe stelsel kunnen de arresten ook nog enkele miljarden gaan kosten. PVV, VVD, NSC en BBB hebben in hun hoofdlijnenakkoord geen rekening gehouden met de arresten van de Hoge Raad.

Belastingplichtigen hoeven (nog) niets te doen

Het ministerie van Financiën gaat de uitspraken en de gevolgen van de uitspraken bestuderen en bekijken wat er allemaal moet gebeuren. Daarvoor heeft het ministerie zo'n acht weken nodig. In de tussentijd hoeven belastingplichtigen (nog) geen actie te ondernemen. Belastingplichtigen voor wie de uitspraak gevolgen heeft, krijgen van de Belastingdienst eerst een brief.