Belasten werkelijk rendement box 3 eindelijk in zicht?

De wens om de vermogensrendementsheffing beter aan te laten sluiten bij het werkelijke rendement bestaat al een tijdje bij het kabinet. Maar in het nieuwe wetsvoorstel over de box 3-heffing is weinig te vinden wat aansluit bij deze wens. Er is echter wel een stap in de gewenste richting genomen. Een extern onderzoek naar de praktische mogelijkheden van een heffing die aansluit bij het werkelijke rendement staat op stapel.

24 september 2020 | Door redactie

De box 3-heffing is nog steeds voor veel belastingplichtigen een doorn in het oog ondanks de aanpassingen in het stelsel. Nu veel banken geen rente meer uitkeren op hun spaarrekeningen zal deze heffing door vooral de spaarders als onrechtvaardig worden beschouwd. In de memorie van toelichting bij het nieuwe wetsvoorstel van de box 3-heffing geeft het kabinet aan dat het de wens blijft om de box 3-heffing beter aan te laten sluiten bij het werkelijke rendement. Maar het wetsvoorstel brengt die aansluiting niet echt veel dichter bij. Het nieuwe wetsvoorstel over de box 3-heffing brengt onder andere een hogere vrijstelling van € 50.000 en het tarief gaat naar 31%.

Extern onderzoek naar heffing die bij werkelijk rendement aansluit

Wel is aangegeven in verdere stukken over de box 3-heffing dat er op dit moment een extern onderzoek wordt voorbereid naar de praktische mogelijkheden voor een heffing die aansluit bij het werkelijke rendement van het vermogen. Het kabinet wil de resultaten van dit onderzoek in het voorjaar van 2021 naar de Tweede Kamer toe kunnen sturen. Een van de aandachtspunten daarbij is hoe om te gaan met een toename van het vermogen.

 

Bijlagen bij dit bericht