Box 3-arresten voor de IB komen al op 6 juni

3 juni 2024 | Door redactie

De Hoge Raad heeft bekendgemaakt dat er al op 6 juni uitsluitsel komt in de zaken over de heffing van de inkomstenbelasting (IB) in box 3 na invoering van de Wet rechtsherstel box 3. De verwachting was dat de arresten pas rond eind augustus/september van dit jaar zouden verschijnen, maar ons hoogste rechtsorgaan komt er dus nu al mee.

De Hoge Raad heeft het box 3-systeem met forfaitaire rendementen voor de heffing eind 2021 in het  'Kerstarrest' naar de prullenbak verwezen. Als reactie daarop heeft de overheid een herstelwet opgetuigd, die rechtsherstel biedt aan gedupeerden voor de periode 2017 tot en met 2022. Daarnaast werkt de regering aan een nieuw systeem voor de heffing in box 3, dat het werkelijk behaalde rendement moet gaan belasten. Het doel is dat deze regels vanaf 2027 gaan gelden, maar het hangt van het nieuwe kabinet af of die streefdatum ook gehaald wordt. Tot die tijd geldt de Overbruggingswet box 3.

Werkelijk rendement nog lager

Over de Herstelwet loopt ook een waaier aan rechtszaken. Het eindoordeel van de Roge Raad komt dus a.s. donderdag 6 juni. De belangrijkste vraag die ons hoogste rechtsorgaan hierbij zal moeten beantwoorden is of er slechts box 3-heffing verschuldigd is over het werkelijk rendement als blijkt dat dit nog lager is dan het forfaitaire rendement van de Herstelwet (en dus ook lager dan het forfaitaire rendement volgens de wettelijke regeling die gold van 2017-2022).

Aannemelijk maken van werkelijk rendement

Als de Hoge Raad de conclusies van A-G Wattel en A-G Pauwels volgt en dus de huidige box 3-wet niet geldig is, zal aan belastingplichtigen de gelegenheid moeten worden geboden om hun werkelijke rendement aannemelijk te maken. De Belastingdienst heeft hiervoor al voorbereidingen getroffen in de vorm van een (digitaal) formulier ‘opgaaf werkelijk rendement’.

De uitspraken van de Hoge Raad zullen live te volgen zijn via een livestream op de homepage van de Hoge Raad.