Box 3-heffing kleine spaarder flink stuk lager

2 november 2017 | Door redactie

Er komen geluiden uit Den Haag dat het nieuwe kabinet de box 3-heffing flink gaat verlagen. Hierdoor gaan belastingplichtigen met een spaarbedrag tussen de € 30.000 en € 100.000 een stuk minder belasting betalen.

Momenteel bedraagt het percentage dat wordt gehanteerd voor de eerste € 100.000 nog 1,63% in box 3 van de inkomstenbelasting. Voor 2018 zijn de percentages voor het forfaitair rendement voor sparen en beleggen al wel wat lager gesteld. Maar het nieuwe kabinet wil deze percentages, en dan vooral het percentage dat geldt voor de groep mensen met spaargeld tussen de € 30.000 en € 100.000, echt flink gaan verlagen. De verwachting is dat het percentage rond de 0,35% gaat uitkomen.
Inmiddels is de fikse verlaging bevestigd in de nota van wijziging voor het Belastingplan 2018 (pdf). De percentages uit die nota staan in de tabel onderaan dit bericht. Voor 2018 is het percentage met 0,36% dus fiks lager dan de 1,3% die oorspronkelijk in de boeken stond. Ook de prognose van het heffingspercentage voor 2019 is lager dan in eerdere berekeningen. Maar omdat de verwachting is dat de spaarrente de komende jaren weer gaat stijgen, is de heffing in 2021 juist waarschijnlijk weer hoger dan in de eerdere voorspellingen. Al eerder werd bekend dat de vrijstelling in box 3 volgend jaar wordt verhoogd van € 25.000 naar € 30.000.

Heffing niet in strijd met EVRM

De vermogensrendementsheffing (tool) is al een tijdje aan veel kritiek onderhevig. De gehanteerde tarieven sluiten namelijk niet aan bij de werkelijkheid. De 4% waarmee gerekend werd in de jaren voor 2017 was aanzienlijk hoger dan het (rente)percentage wat werd gegeven op een spaarrekening of behaald via beleggingen. De rechters hebben echter tot nu toe aangegeven dat de heffing niet in strijd is met het EVRM.

Vermogensrendementheffing spaargeld box 3

Bron: Rijksoverheid

Dit bericht is geupdatet op 7-11-2017 om de percentages uit de nota van wijziging toe te voegen.