Definitieve percentages box 3 voor 2022 bekendgemaakt

16 maart 2023 | Door redactie

Door de staatssecretaris van Financiën zijn de definitieve forfaitpercentages voor de waarde van banktegoeden en schulden in het kader van de Wet rechtsherstel box 3 voor 2022 in een regeling gepubliceerd.

Voor de aangifte inkomstenbelasting 2022 (verdiepingsartikel) zijn er twee methodes om het box 3-inkomen te berekenen. De Belastingdienst past automatisch de meest gunstige toe. De eerste (oude) methode gaat uit van een fictieve verdeling van vermogensbestanddelen. Hierbij gaat de fiscus uit van drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement, van een fictieve verdeling tussen spaartegoeden en beleggingen waaraan dan forfaitaire percentages zijn gekoppeld.

Verdeling van vermogensbestanddelen

De andere methode voor de berekening van de box 3-heffing (toolbox) gaat uit van een verdeling van vermogensbestanddelen namelijk bank-spaartegoeden, beleggingen/andere bezittingen en schulden. Aan deze vermogensbestanddelen zijn fictieve rendementspercentages gekoppeld die dichtbij de werkelijke rendementspercentages van de vermogensbestanddelen liggen.

Definitieve percentages gepubliceerd  voor 2022

Staatssecretaris Van Rij heeft onlangs de definitieve percentages voor 2022 voor bank- en spaartegoeden en schulden van de Wet rechtsherstel box 3 bekendgemaakt:

  • Bank- en spaartegoeden: 0,00%
  • Schulden: 2,28%

Voor beleggingen/andere bezittingen is het nu 5,53%. Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 maart 2023 met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022.

Bijlagen bij dit bericht

Box 3 spaarvariant berekenen
Tools | Rekentools
Box 3 verschil berekenen
Tools | Rekentools