Geen compensatie voor niet-bezwaarmakers box 3

22 september 2022 | Door redactie

Staatssecretaris Van Rij van Financiën had beloofd om rond Prinsjesdag met een antwoord te komen op de vraag of niet-bezwaarmakers tegen de box 3-heffing wel of niet in aanmerking komen voor compensatie. Het antwoord hierop is ‘nee’, er komt geen compensatie.

Na het Kerstarrest over de box 3-heffing vorig jaar bleef de vraag staan of belastingplichtigen die geen bezwaar hadden ingediend tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2021 voor compensatie in aanmerking komen. De Hoge Raad gaf al eerder aan dat belastingplichtigen die te laat bezwaar hebben gemaakt tegen een te hoge heffing in box 3 van de inkomstenbelasting juridisch gezien geen compensatie hoeven te krijgen. Van Rij beloofde rond Prinsjesdag met het verlossende woord over de compensatie te komen.

Verzoeken om ambtshalve vermindering worden afgewezen

In een brief heeft hij nu gemeld dat besloten is geen rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers. De verzoeken om ambtshalve vermindering van de heffing over de jaren 2017-2021 zal de Belastingdienst dan ook afwijzen. De afweging om wel of niet te compenseren is door het kabinet afgewogen tegen de vele andere vraagstukken die nu een rol spelen bij het opstellen van de begroting. Er is daarom besloten de beperkt beschikbare financiële middelen in te zetten voor de koopkrachtmaatregelen voor alle burgers en niet voor de compensatie van de box 3-heffing.

Bijlagen bij dit bericht