Invoering nieuw box 3-stelsel weer een jaartje later

27 maart 2023 | Door redactie

Staatssecretaris Van Rij van Financiën stelt dat het wel heel ingewikkeld wordt om op 1 januari 2026 een nieuwe box 3-heffing in te voeren. Houd er maar rekening mee dat de nieuwe regeling er pas per 2027 zal gaan komen. De jarenlang uitgestelde modernisering van de ICT-systemen van de Belastingdienst is de grootste oorzaak van de vertraging.

Na het Kerstarrest van de Hoge Raad over de box 3-heffing was het wel duidelijk dat er een nieuw stelsel voor deze heffing moest komen. Een heffing op basis van het werkelijk rendement gaat er wel komen maar dit laat nog wel even op zich wachten. De verwachting van de staatssecretaris van Financiën qua inwerkingtreding hiervan was vorig jaar nog 2026 maar dat blijkt nu toch iets te voorbarig, 2027 is nu het nieuwe richtpunt. Tot die tijd wordt er nog gewerkt met een forfaitair rendement (verdiepingsartikel).

Er volgt nog een internetconsultatie

Op 9 mei a.s. debatteert de Kamer over de hervorming van box 3 en daarna zal het wetsvoorstel goedgekeurd moeten worden. De staatsecretaris gaf aan dat als het nieuwe wetsvoorstel er in de zomer is en er nog een internetconsultatie volgt en dan nog het hele wetgevingstraject moet volgen en ook nog de implementatie, dat het dan wel heel krap wordt om 1 januari 2026 te halen.

Uitbreiding van aangifteformulier IB nodig

Voor een stelsel op basis van werkelijk rendement zijn meer gegevens nodig dan bij een forfaitair rendement. Hiervoor moet er een uitbreiding van het aangifteformulier IB komen. De gegevens kunnen deels geleverd worden door ketenpartners (banken, gemeentes enz.) en kunnen vooraf worden ingevuld in de aangifte. De gegevens die de Belastingdienst niet bij ketenpartners kan verkrijgen, moet de belastingplichtige zelf invullen in de aangifte. Dit leidt dus tot meer werk voor belastingplichtigen.