Invoering nieuwe box 3-wet per 2027 blijft haalbaar

27 mei 2024 | Door redactie

Het conceptwetsvoorstel voor de nieuwe box 3-wetgeving mag het demissionaire kabinet nog voor de zomer naar de Raad van State sturen. Een Kamermeerderheid stemt namelijk in met een motie waarin dit is opgenomen. Zo blijft het jaar 2027 in zicht qua invoering van de nieuwe box 3-wet.

De regering werkt aan een nieuw systeem voor de heffing in box 3, die het werkelijk behaalde rendement van vermogen moet gaan belasten. Er moet dan dus belasting worden betaald over de wekelijk behaalde opbrengsten uit vermogen, zoals rente, dividend, huur en pacht. Het doel is dat deze regels vanaf 2027 gaan gelden. De Kamer vroeg echter half april 2024 om nieuwe aanpassingen in het wetsvoorstel. Hierover zou eind mei gedebatteerd worden, maar omdat het hoofdlijnenakkoord hier tussendoor kwam zou het debat hierover pas veel later gaan plaatsvinden (en dan zou 2027 zeker niet meer haalbaar zijn voor invoering).

Voor de zomer nog voor advies naar Raad van State

Middels een motie waarvoor een Kamermeerheid is kan het wetsvoorstel, ondanks dat er niet over de aanpasssingen is gedebatteerd, nu toch voor de zomer nog naar de Raad van State worden gestuurd voor advies waardoor invoering van de nieuwe wetgeving per 2027 in zicht blijft.

Arresten gaan grote rol spelen bij wetsvoorstel

Een nieuw kabinet kan na de zomer met het advies van de Raad van State dan verder aan de slag met het wetsvoorstel. Hierbij  zullen de arresten van de Hoge Raad over de box 3-heffing een grote rol gaan spelen. Deze arresten volgen in september 2024. Gaat de Hoge Raad in het nadeel van de staat beslissen, dan heeft dit grote financiele gevolgen. De kans is dan groot dat het wetsvoorstel vertraging oploopt waardoor invoering per 2027 niet haalbaar meer zal zijn.