Kinderalimentatieverplichting in box 3 vervalt

15 september 2015 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2017 mag u een kinderalimentatieverplichting niet meer meenemen in box 3 van de inkomstenbelasting. De wetgever heeft verzuimd dit al per 1 januari 2015 aan te passen.

Door de invoering van de Wet hervorming kindregelingen is de aftrek van uitgaven voor levensonderhoud van kinderen (hieronder viel ook kinderalimentatiebetaling) per 1 januari 2015 vervallen. Hierdoor mag u nu de kinderalimentatieverplichting als schuld meenemen in box 3 van de inkomstenbelasting. Maar omdat het recht op kinderalimentatie ook niet als bezitting in box 3 hoeft te worden opgenomen, is hier sprake van een verzuim. Als u iets namelijk niet als bezitting in box 3 hoeft op te nemen, kan er ook geen sprake van zijn dat hiertegenover een schuld komt te staan in box 3.

Verplichting niet meer opnemen als schuld in box 3

De correctie van het niet meer als schuld meenemen had de wetgever dan ook meteen op 1 januari 2015, net zoals voor de kinderalimentatierechten, moeten doorvoeren. Dit wordt echter nu pas gecorrigeerd. Vanaf 1 januari 2017 mag u dan ook niet meer de kinderalimentatieverplichting als schuld opnemen in box 3.

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.