Meer tijd nodig voor hervorming box 3-heffing

12 mei 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt pas op Prinsjesdag met een voortgangsrapport over de uitvoerbaarheid van de heffing over box 3-inkomen uit sparen en beleggen naar werkelijk rendement. Dit heeft hij geantwoord op recente vragen uit de Tweede Kamer.

Eind 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de heffing over het inkomen uit box 3 (tool) meer aan te laten sluiten bij het werkelijk rendement. De staatssecretaris is naar aanleiding hiervan een onderzoek gestart naar de uitvoerbaarheid van dit voorstel. De Tweede Kamer heeft onlangs gevraagd of hij de laatste stand van zaken kan aangeven. Dit kan de staatssecretaris niet, het onderzoek is op dit moment namelijk nog niet afgerond. Hij stuurt op Prinsjesdag (20 september) een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer.

Onderzoek naar uitvoerbaarheid voor vooringevulde aangifte

In zijn onderzoek naar een systeem op basis van het werkelijke rendement kijkt de staatssecretaris ook of het voorstel uitvoerbaar is voor de vooringevulde aangifte. Hij zoekt uit of banken, vermogensbeheerders, fondsen e.d. gegevens over bijvoorbeeld vermogenswinsten kunnen uitleveren. Ook heeft hij vragen uitgezet bij Belastingdiensten van andere landen.

Aansluiten bij de werkelijkheid

Op dit moment betaalt u over uw inkomen in box 3 30% belasting op basis van een verondersteld rendement op het vermogen van 4%. Vanaf 2017 verandert deze belastingheffing. Het vaste tarief wordt dan vervangen door een oplopend tarief in de vorm van drie schijven (tool). Het kabinet wil zo de box 3-heffing meer laten aansluiten bij de werkelijkheid.