Met inkeerregeling is € 12 miljard binnengehaald

Uit het rapport ‘Belastingontduiking en vermogensongelijkheid’ van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat er met de inkeerregeling € 12 miljard aan verborgen vermogen is achterhaald. Dit heeft de schatkist € 2,1 miljard opgeleverd.

19 november 2020 | Door redactie

Belastingplichtigen kunnen met een beroep op de inkeerregeling na het indienen van een onjuiste of onvolledige aangifte of het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen deze fout rechtzetten en dit vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting aangeven. Tot 2018 gold hiervoor een lager boetetarief. Per 1 januari 2018 geldt er echter geen verlaagd boetetarief meer bij vrijwillige inkeer voor nieuwe gevallen.

Voor schatkist € 2,1 miljard opgeleverd

Het CPB heeft nu onderzocht (pdf) wat de inkeerregeling tot 2018 voor onze schatkist heeft opgeleverd. Nederlandse huishoudens hebben naar schatting zo’n € 60 miljard aan vermogen uitstaan in belastingparadijzen. Hiervan is tussen 2002 en 2018  via de inkeerregeling € 12 miljard aangegeven bij de Belastingdienst. Hierdoor is € 2,1 miljard aan belastingen binnengekomen en de opbrengst loopt nog door. Belastingplichtigen hebben de stap tot inkeer eerder genomen door de lage boetes en de internationale uitwisseling van informatie.

België en Zwitserland favoriete landen

Uit het rapport blijkt ook dat de iets minder vermogende inkerende huishoudens vooral hun geld in België hebben/hadden staan terwijl de meest vermogende huishoudens vaker Zwitserland als uitvalsbasis voor hun vermogen gebruikten. Het gaat hierbij om ruim 27.000 huishoudens en gemiddeld om een inkeerbedrag van € 435.000. De aangevers zijn vooral mannen van gemiddeld 65 jaar oud en zijn relatief vaak ondernemer.

Bijlagen bij dit bericht

Box 3-heffing berekenen
Tools | Rekentools