Niet-bezwaarmakers box 3 moeten hopen op Hoge Raad

1 december 2022 | Door redactie

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft bij de Eerste Kamer een memorie van antwoord ingediend bij het wetsvoorstel Wet rechtsherstel box 3. Hierin bevestigt hij dat niet-bezwaarmakers geen verzoek om ambtshalve vermindering hoeven in te dienen om aanspraak te kunnen maken op rechtsherstel als de Hoge Raad vindt dat rechtsherstel nodig is. Verder geeft hij de stappen bij eventueel rechtsherstel aan.

Na het Kerstarrest van de Hoge Raad over de ongeldigheid van de box 3-heffing barstte de discussie los over wie er allemaal in aanmerking kwamen voor compensatie van de belasting. Daaruit volgde dat belastingplichtigen die geen of niet op tijd bezwaar hebben ingediend tegen de heffing over de jaren 2017-2022 niet in aanmerking komen voor compensatie van de teveel betaalde heffing. De enige mogelijkheid die nog voor hen openstaat om hun gelijk te krijgen was het indienen van een ambtshalve verzoek om vermindering.

Massaal bezwaar plus

Het kabinet heeft daarop aangegeven dat gezien de grote hoeveelheid verzoeken en de werkdruk die dit oplevert voor de Belastingdienst er een massaal bezwaarprocedure plus komt. Hierdoor kunnen alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 rechten ontlenen aan het arrest van de Hoge Raad over de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel.

Inspecteur bepaalt vermindering bij rechtsherstel

Als de Hoge Raad oordeelt dat niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel zal de inspecteur daarna eerst een collectieve uitspraak en collectieve beslissing doen op de bezwaren en ambtshalve verminderingsverzoeken die onder de procedure vallen. Daarna bepaalt hij voor alle niet-bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 of de aanslag – net zoals bij de bezwaarmakers – verminderd moet worden, ongeacht of er een verzoek tot ambtshalve vermindering is gedaan.

Geen bezwaar of beroep mogelijk tegen beslissing

Tegen de collectieve uitspraak of beslissing staan geen verdere rechtsmiddelen (bezwaar/beroep) open. Wel zal aan alle niet-bezwaarmakers een vergelijkbare termijn worden geboden zoals open heeft gestaan voor de bezwaarmakers, om een ambtshalve verminderingsverzoek in te dienen waarin zij kunnen opkomen tegen het rechtsherstel.

 

Bijlagen bij dit bericht