Pas in najaar duidelijkheid box 3 niet-bezwaarmakers

25 april 2022 | Door redactie

De beslissing van het kabinet of de 2 miljoen spaarders die de afgelopen jaren box 3-heffing hebben betaald de belasting terugkrijgen komt pas in het najaar. Er wordt eerst gewacht op een arrest van de Hoge Raad. Onze hoogste rechter moet antwoord gaan geven op de vraag of niet-bezwaarmakers ook recht hebben op compensatie.

Na het kerstarrest van de Hoge Raad over de ongeldigheid van de box 3-heffing barstte de discussie los over wie er allemaal in aanmerking komen voor compensatie van de belasting. Het kabinet heeft twee scenario’s uitgewerkt voor de te veel geheven belasting. In reactie op deze scenario’s heeft de Tweede Kamer aangegeven dat ze niet gelukkig is met de keuzevarianten. De Kamer wil het liefst alleen maar Nederlanders compenseren die sinds 2017 voornamelijk spaargeld hadden. Box 3-betalers met vastgoed en/of een effectenportefeuille hebben namelijk gemiddeld veel hogere rendementen behaald en daardoor vaak ‘te weinig’ box 3-heffing betaald. In de twee varianten worden beleggers en vastgoedbezitters echter niet uitgesloten.

Alleen bezwaarmakers krijgen compensatie

De Belastingdienst gaat nu alleen de 60.000 belastingplichtigen die bezwaar hebben ingediend tegen de heffing compenseren. Hiertoe is hij ook verplicht op grond van het kerstarrest. In het debat met de Tweede Kamer over de twee scenario’s gaf de staatssecretaris van Financiën aan dat hij voor de niet-bezwaarindieners wacht op een arrest van de Hoge Raad dat de vraag moet gaan beantwoorden of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend recht hebben op compensatie. Hij verwacht dat de Hoge Raad binnen zes maanden een antwoord klaar heeft.

Advies: ook niet-bezwaarmakers compensatie

Advocaat-Generaal Niessen stelt in een conclusie op deze vraag dat naar zijn mening ook niet-bezwaarmakers recht hebben op compensatie. Hij adviseert de Hoge Raad dan ook om de klacht van de belanghebbende voor de jaren 2017 en 2018 gegrond te verklaren. De klachten voor wat betreft de aanslagen over de jaren 2015 en 2016 moeten echter ongegrond verklaard worden.
Voor de belastingjaren 2021 tot en met 2024 gaat het gekozen scenario in ieder geval wel voor alle box 3-betalers gelden. In 2025 moet er een vermogensaanwasbelasting op basis van het werkelijk rendement komen.