Pas volgend jaar duidelijk wanneer nieuwe box 3 er komt

27 juni 2022 | Door redactie

De kans is groot de het nieuwe box 3-stelsel op basis van het werkelijk rendement niet per 2025 in werking kan treden. Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft in een Kamerbrief gewaarschuwd dat de haalbaarheid van het 2025-doel heel onzeker is. Pas begin 2023 wordt duidelijk of de inwerkingtreding van het nieuwe box 3-stelsel per 2025 daadwerkelijk gaat lukken.

Door het arrest van 24 december 2021 waarin de Hoge Raad de box 3-heffing onderuit haalde moet er heel snel nieuwe wetgeving komen voor de heffing. Het kabinet is daarmee bezig. Het jaar 2025 moet het jaar worden dat het stelsel op basis van het werkelijk rendement in werking treedt. Eerder gaven ambtenaren al aan dat dit zeer krap zou worden. Nu is ook door staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief een waarschuwing gegeven dat invoering per 2025 wel erg ambitieus is. En dat dus de kans bestaat dat het wat later wordt.

Meer gegevens nodig dan in het huidige stelsel

Van Rij schrijft dat pas uit de uitvoeringstoets die de Belastingdienst na de uitwerking van de wetgeving begin 2023 opstelt, definitief kan worden gezegd of invoering van het nieuwe stelsel per 2025 haalbaar is. Het gaat namelijk om een grote herziening met grote gevolgen voor belastingplichtigen, Belastingdienst en ketenpartners (bijvoorbeeld banken). Dit vraagt om een zorgvuldig wetgevingsproces en er moet voldoende tijd zijn om het goed in te voeren. Er zijn ook meer gegevens nodig dan in het huidige stelsel, daarop moeten de gegevensstromen tussen de fiscus en ketenpartners worden ingericht.

Gaat inwerkingtreding per 2025 lukken?

De concept-wetgeving wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht. Dan kan Van Rij begin 2023 zeggen of de inwerkingtreding per 2025 ook zal gaan lukken.

Meer informatie over box 3 van de inkomstenbelasting vindt u in de toolbox In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting.

Bijlagen bij dit bericht