Reële heffing in box 3 is niet uitvoerbaar

7 oktober 2015 | Door redactie

Het is nu en in de nabije toekomst niet mogelijk om uw vermogen in box 3 te belasten op basis van het werkelijke rendement. Minister Dijsselbloem heeft recent aangegeven dat zo’n systeem niet uitvoerbaar is voor de Belastingdienst.

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een voorstel gedaan om het vaste tarief voor het fictief rendement in box 3 van 4% te vervangen door een oplopend tarief. Er komen daardoor drie schijven (tool) en het heffingvrije vermogen stijgt naar € 25.000. De Tweede Kamer ziet echter liever een belastingheffing over het werkelijk behaalde rendement.  Minister Dijsselbloem geeft in zijn antwoord op Kamervragen aan dat een dergelijke belasting erg complex is en daardoor moeilijk uitvoerbaar.

Ingrijpende waarborgen en meer informatie

Voor een systeem op basis van werkelijke rendementen zijn volgens de minister ingrijpende waarborgen en een veel uitvoerigere informatie-infrastructuur nodig om ontwijkmogelijkheden te voorkomen. Daarnaast heeft dit nadelige gevolgen voor de digitalisering van het aangifteproces en het invoeren van de vooringevulde aangifte. U zult namelijk weer een deel van de aangifte zelf moeten gaan invullen.

Informatie op dit moment niet beschikbaar

De grootste knelpunten zitten volgens de minister bij de vermogenswinsten en de opbrengst van onroerende zaken. Het vaststellen van vermogenswinsten is alleen mogelijk als er informatie is over de verkrijgingsprijs en alle relevante wijzigingen daarop (zoals een verbouwing) zijn bijgehouden. Deze informatie is op dit moment niet beschikbaar bij de Belastingdienst. Daarnaast is er op dit moment geen registratie van de werkelijke kosten en huuropbrengsten van de beleggingen in onroerende zaken.

Systeem leidt tot uitstel van belastingheffing

De minister is ook bang dat een systeem op basis van werkelijke rendementen leidt tot uitstel van belastingheffing. Door zo’n systeem is het namelijk voordelig om winsten uit te stellen of niet te nemen en verliezen direct te realiseren. Recent is er in de Tweede Kamer een motie aangenomen over de heffing in box 3 over werkelijke rendementen. De regering moet op basis van deze motie onderzoeken welke maatregelen de Belastingdienst moet nemen om zo’n heffing wel in te kunnen voeren.