Te late bezwaarmakers box 3 ontvangen informatiebrief

13 februari 2023 | Door redactie

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft toegezegd dat alle belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend voor de box 3-heffing over de jaren 2017-2020 in aanmerking komen voor rechtsherstel als de Hoge Raad dit aangeeft. Dus ook belastingplichtigen die niets hebben ingediend krijgen hun geld terug. Te late bezwaarmakers ontvangen nog een informatiebrief over de gang van zaken.

Door het instellen van de massaal bezwaar plus-procedure voor de box 3-heffing over de jaren 2017-2020 kunnen alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 rechten ontlenen aan het nog uit te spreken arrest van de Hoge Raad over de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel.

Voor ieder verzoek aparte brief

Belastingplichtigen die later nog wel bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020 krijgen van de Belastingdienst een informatiebrief waarin staat dat hun bezwaar is ontvangen. Verder wordt er meer uitleg over de massaal bezwaar plus-procedure gegeven, dat men automatisch meedoet aan de procedure en meer uitleg over het verdere verloop van de procedure gegeven. Zij ontvangen voor ieder verzoek/bezwaar een aparte brief.

Inspecteur doet collectieve uitspraak

Als de Hoge Raad oordeelt dat niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel zal de inspecteur daarna eerst een collectieve uitspraak en collectieve beslissing doen op de bezwaren en ambtshalve verminderingsverzoeken die onder de procedure vallen. Daarna bepaalt hij voor alle niet-bezwaarmakers over de jaren 2017-2020 of de aanslag – net zoals bij de bezwaarmakers – verminderd moet worden.

Bijlagen bij dit bericht