Toch box 3-geld terug met ambtshalve vermindering?

19 september 2022 | Door redactie

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft box 3-spaarders die geen bezwaar hebben ingediend over de jaren 2017-2021 weer wat hoop gegeven door hen erop te wijzen dat ze nog een verzoek om ambtshalve vermindering over de betreffende jaren kunnen indienen. Of deze verzoeken ook daadwerkelijk gehonoreerd worden door de Belastingdienst zegt hij er niet bij.

Het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 waarin de rechter aangaf dat de box 3-heffing in strijd is met de Europese grondrechten heeft tot veel beroering geleid. Belastingplichtigen die bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslagen over 2017-2021 over de box 3-heffing zijn de afgelopen maanden inmiddels gecompenseerd. Over diegenen die geen bezwaar hebben ingediend heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de overheid juridisch niet verplicht is om deze groep te compenseren. Maar in de Tweede Kamer gingen er stemmen op om dat wél te doen. De staatssecretaris heeft aangegeven dat een oordeel hierover op Prinsjesdag wordt gegeven.

Dien verzoek om ambtshalve vermindering in!

De staatssecretaris heeft echter voor de groep spaarders die geen bezwaar heeft ingediend tegen de box 3-heffing in een podcast nog een optie geopperd die ertoe zou kunnen leiden dat zij hun geld wel terugkrijgen. Hij stelt dat zij nog om ambtshalve vermindering (V&A) kunnen verzoeken over de jaren 2017-2021. Deze optie is al eerder door vooral adviseurs geopperd maar nu komt Van Rij er dus zelf mee. Dit verzoek kan nog vijf jaar na het jaar van de aanslag worden gedaan. Voor het jaar 2017 moet een box 3-betalende spaarder dus voor het eind van dit jaar nog het verzoek doen. Of het verzoek ook daadwerkelijk wordt gehonoreerd is afwachten.

Meer informatie over box 3 van de inkomstenbelasting vindt u in de toolbox In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting.

Bijlagen bij dit bericht