Voor 2021 nog zeker geen aanpassing van box 3-heffing

Het kabinet en de Tweede Kamer zijn het er over eens dat er een aanpassing van de box 3-heffing moet komen. Maar de staatssecretaris van Financiën geeft aan dat de oplossing hiervoor niet voor 2021 verwacht hoeft te worden.

4 juli 2019 | Door redactie

In de arresten van de Hoge Raad, waarin is aangegeven dat de vermogensrendementsheffing over 2013 en 2014 een schending van artikel 1 van het EVRM was, heeft ons hoogste rechtsorgaan gezegd  dat het aan de wetgever is om de heffing aan te passen. De Belastingdienst heeft in reactie op de arresten aangegeven dat de aanslagen over 2013 tot en 2016, waarvoor uitstel van betaling was verleend in verband met het massaal bezwaar, nu betaald moeten worden.  

Huidige stelsel ongunstig voor spaarders

 De Tweede Kamer en het kabinet erkennen dat het huidige stelsel zeer ongunstig is voor mensen die alleen spaargeld bezitten. Met de huidige rentestand lijden zij, omdat ze tegen een forfaitair rendement afrekenen, vaak een verlies. De staatssecretaris weet op dit moment nog geen oplossing voor deze mensen. Hij hoopt op Prinsjesdag met een oplossing te komen voor de onrechtvaardige box 3-heffing van nu. Maar het invoeren hiervan zal niet voor 2021 kunnen plaatsvinden vanwege de complexiteit.