Vrijstelling box 3 gaat volgend jaar naar € 50.650

21 september 2021 | Door redactie

Uit de sleuteltabel bij de Prinsjesdagstukken blijkt dat volgend jaar de vrijstelling voor box 3 van de inkomstenbelasting naar € 50.650 gaat. Deze vrijstelling bedraagt nu nog € 50.000.

In box 3 wordt inkomen belast uit vermogen, zoals spaargeld en beleggingen. Die heffing rekent met een fictief rendement, en daar is veel kritiek op. Zeker nu het ‘rendement’ op spaargeld al tijden rond de 0% schommelt en zelfs het al fiks verlaagde fictieve rendement onhaalbaar is.

Vrijstelling gaat omhoog

Het tarief van 31% blijft ook volgend jaar zo en voor zover nu duidelijk is worden de percentages ook niet aangepast. De vrijstelling gaat echter wel een beetje omhoog, van € 50.000 nu naar € 50.650 in 2022.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Bijlagen bij dit bericht