Vrijstelling in box 3 naar € 30.000

5 oktober 2017 | Door redactie

Het nieuw te vormen kabinet gaat het bedrag in box 3 waarover geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald, verhogen naar € 30.000. Deze vrijstelling bedraagt nu nog € 25.000 per persoon. Met deze maatregel bespaart een belastingplichtige gemiddeld € 60.

De vermogensrendementsheffing (tool) is al een tijdje aan veel kritiek onderhevig. De gehanteerde tarieven sluiten namelijk niet aan bij de werkelijkheid. De 4% waarmee gerekend werd in de jaren voor 2017 was aanzienlijk hoger dan het (rente)percentage wat werd gegeven op een spaarrekening of behaald via beleggingen. De rechters hebben echter tot nu toe aangegeven dat de heffing niet in strijd is het EVRM. Voor 2018 zijn de percentages voor het forfaitair rendement voor sparen en beleggen wel wat lager geworden.

Van vier naar twee belastingschijven

Het nieuwe kabinet verhoogt dus het bedrag van de vrijstelling van € 25.000 naar € 30.000 per persoon. Eerder is al uitgelekt dat het nieuwe kabinet de vier belastingschijven gaat terugbrengen naar twee. Het nieuwe belastingsysteem moet in 2019 ingaan.