Waarschijnlijk geen compensatie bij geen bezwaar box 3

6 september 2022 | Door redactie

De invoering van een box 3-heffing op basis van het werkelijke rendement wordt een jaar naar achteren geschoven, naar 2026. Dat meldt staatssecretaris Van Rij van Financiën. Over berichten dat er definitief geen box 3-compensatie komt voor de zogenoemde niet-bezwaarmakers houdt de bewindsman zich echter nog op de vlakte.

Van Rij heeft al tijden zijn handen vol aan het hoofdpijndossier dat box 3 heet. Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad feitelijk een streep gezet door het huidige systeem van de heffing op inkomen uit spaargeld en beleggingen. Gevolg van dat arrest is dat er een compensatie hoort te komen voor gedupeerde belastingplichtigen.

Definitieve aanslag inkomstenbelasting over 2021

De Belastingdienst is druk bezig met de hersteloperatie voor belastingplichtigen die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing voor de jaren 2017 tot en met 2020. Zij hebben inmiddels bericht gehad van de fiscus over hoe hun herrekening eruit ziet. Nu is de Belastingdienst aan de slag met de aanslagen inkomstenbelasting over 2021 met box 3-vermogen. Sinds eind augustus stuurt de fiscus voor deze groep belastingplichtigen de definitieve aanslagen uit, en dat loopt nog door tot medio december.

Wat te doen met niet-bezwaarmakers box 3?

Een openstaande vraag in deze hele operatie is: wat te doen met de belastingplichtigen die eerder géén (of te laat) bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de overheid juridisch niet verplicht is om deze groep te compenseren. Maar in de Tweede Kamer gingen er stemmen op om dat wél te doen. Diverse media melden dat het kabinet in de begrotingsonderhandelingen zou hebben besloten om deze niet-bezwaarmakers definitief niet te compenseren. Dat zou de schatkist namelijk nog flink wat geld kosten, terwijl het kabinet ook al middelen nodig heeft voor een omvangrijk pakket om de koopkracht te stutten. In zijn brief aan de Tweede Kamer (pdf) laat Van Rij zich echter nog niet uit over dit besluit. Het oordeel volgt op Prinsjesdag, aldus de staatssecretaris.

Invoering nieuw box 3-stelsel naar 2026

In zijn brief meldt Van Rij verder dat het niet lukt om de heffing in box 3 vanaf 2025 te baseren op het werkelijke rendement. Dat wordt 2026. Gezien de huidige stand van zaken bij de Belastingdienst is de geplande invoering vanaf 2025 niet realistisch, meldt Van Rij. Het jaar uitstel kost de schatkist € 385 miljoen. De latere invoering betekent ook dat de overbruggingswetgeving voor box 3 een jaar langer van kracht is. Daarbij wordt voor spaargeld het forfaitaire rendement voor de heffing achteraf berekend op basis van de actuele spaarrente.

Meer informatie over box 3 van de inkomstenbelasting vindt u in de toolbox In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting.