Zes op de tien bezwaarmakers box 3 krijgen geld terug

18 juli 2022 | Door redactie

De eerste groep box 3-gedupeerden krijgt voor 4 augustus een brief met daarin een uitleg hoe hun compensatie eruit gaat zien. Volgens het kabinet ligt de Belastingdienst daarmee ‘op schema’ met de hersteloperatie.

De groep die nu als eerste bericht krijgt zijn de belastingplichtigen die eerder bezwaar hebben gemaakt tegen de heffing op spaargeld en beleggingen over de jaren 2017 tot en met 2020. Het is de start van een omvangrijke compensatie-operatie. Die is nodig omdat de Hoge Raad eind vorig jaar het huidige systeem voor de heffing in box 3 van de inkomstenbelasting naar de prullenbak heeft verwezen.

Werkelijk vermogen en rendementspercentage

De Belastingdienst heeft voor de bezwaarmakers op basis van de zogenoemde spaarvariant (rekentool) berekend of zij compensatie krijgen of niet. Daarbij is gekeken naar de werkelijke hoeveelheid spaargeld, schulden en beleggingen. Bij elke soort vermogen hoort voor die berekening een rendementspercentage per jaar (zie de tabel onderaan dit bericht).
De rekensom wordt vergeleken met de oorspronkelijke heffing in box 3, met de fictieve rendementen (infographic). Alleen als de nieuwe berekening gunstiger uitpakt, krijgt de belastingplichtige een compensatie. Dit komt er volgens de Belastingdienst op neer dat 60% van de bezwaarmakers ook geld terugkrijgt. De groep belastingplichtigen die géén compensatie krijgen, hebben meer beleggingsvermogen dan waar het ‘oude’ box 3-stelsel fictief vanuit gaat.

Verzoek om ambtshalve vermindering

Belastingplichtigen in deze procedure die het niet eens zijn met de gewijzigde aanslag kunnen daartegen niet in beroep bij de rechter. Wat wel kan is het indienen van een verzoek om ambtshalve vermindering. Dit kan digitaal door in te loggen met DigiD. De Belastingdienst neemt binnen acht weken een beslissing op dit verzoek. Wijst de fiscus het verzoek af, dan kan de belastingplichtige tegen dat besluit wél in beroep bij de rechter, zo heeft de Hoge Raad eerder uitgelegd.

Tijdpad compensatie box 3

Als alle bezwaarmakers bericht hebben gekregen, ziet het tijdpad er verder zo uit:

  • Vanaf augustus 2022: gefaseerd opleggen van aanslagen inkomstenbelasting over 2021 met box 3-vermogen. Deze zijn tot nu toe apart gehouden.
  • Vanaf medio september 2022: start compensatie van aanslagen voor de jaren 2017 tot en met 2020 die nog niet onherroepelijk vaststonden op het moment van het arrest van de Hoge Raad (24 december 2021).
  • Vanaf medio oktober 2022: rechtsherstel voor aangiften over de jaren 2017 tot en met 2020 waarbij eerder nog geen aanslag opgelegd is.
Rendementspercentages spaarvariant
  2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%
Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%

Meer informatie over box 3 van de inkomstenbelasting vindt u in de toolbox In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting.