In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

In box 3 van de inkomstenbelasting (IB) wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Deze box 3-heffing wordt ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd. In deze toolbox leest u wat er tot het box 3-vermogen geteld wordt, en hoe de heffing nu en in de toekomst berekend wordt.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

  Wat zijn de gevolgen van de vermogensrendementsheffing voor u?

  In box 3 van de IB wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. In deze toolbox leest u wat er wel en niet in box 3 valt. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jaarlijks vooraf en achteraf vastgestelde percentages hoe hoog het rendement op uw vermogen is/was, en heft daar inkomstenbelasting over. Verderop in deze toolbox staan handige rekentools die berekenen wat dit voor uw vermogen betekent.

 • 2

  Wat valt er onder de box 3-heffing?

  Wat valt in welke box en waarom?

  Infographic Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 06-02-2024

  De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin inkomsten en aftrekposten moeten worden verantwoord. Iedere box kent zijn eigen methodiek en belastingtarief.


  Het opgeven van bezittingen in box 3

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 13-01-2022

  Controleer met behulp van deze tool welke bezittingen u wel en welke u niet moet opgeven voor de box 3-heffing.


  Cryptomunten in de aangifte inkomstenbelasting

  Nieuws Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 01-03-2022

  Het is weer die tijd van het jaar: aangifte inkomstenbelasting doen over 2021 is sinds 1 maart mogelijk. Het controleren van de al ingevulde gegevens en waar nodig aanvullen is ook dit jaar het devies. Dat geldt zeker voor cryptomunten, want die zijn nou net niet van tevoren ingevuld.


  Vallen mijn aandelen alleen in box 3 als het belang onder de 5% blijft?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 02-01-2024

  Ik wil aandelen in een bv kopen. Die vallen dan in box 3, maar iemand zei dat dit alleen zo is als het belang onder de 5% blijft. Hoe zit dit?


  Hoe moet ik verhuurde panden in box 3 waarderen?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 18-01-2023

  Hoe moet ik door mij verhuurde panden waarderen in box 3 van de IB? Mag ik daarbij ook rekening houden met een waardedrukkende factor vanwege de verhuur?


  Moet ik mijn aandeel in de VvE opgeven in box 3?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 08-09-2023

  Moet ik eigenlijk de waarde van mijn aandeel in de Vereniging van Eigenaren (VvE) van mijn appartement opgeven in box 3 van de IB?


  Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 17-01-2024

  Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?


  Moet ik persoonlijke bezittingen in box 3 aangeven?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 16-02-2021

  Moet ik waardevolle persoonlijke bezittingen, zoals mijn oldtimers die ik als hobby houd, in box 3 van de inkomstenbelasting aangeven?


  Geen uitzondering voor betaalrekeningen in box 3

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 12-02-2024

  Staatssecretaris Van Rij van Financiën wil dat het saldo van betaalrekeningen onder box 3 blijft vallen, er komt geen uitzondering voor deze rekeningen. Hij heeft dit aangegeven naar aanleiding van vragen over berichten dat op deze rekeningen vaak geen rente wordt verstrekt door banken terwijl ze wel meetellen in box 3. Er wordt dus van een forfaitair rendement uitgegaan terwijl er geen rendement is genoten.


  Bij wie ligt de bewijslast ten aanzien van box 3-vermogen?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 28-01-2022

  Wie moet er bewijs leveren bij de vraag of iets wel of niet tot box 3-vermogen gerekend moet/mag worden, de Belastingdienst of ik als de belastingplichtige?


  Wat zijn de fiscale regels voor spaargeld eenmanszaak?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 26-02-2024

  Wat kan/moet ik doen met het spaargeld van mijn eenmanszaak? Gelden hier fiscale regels voor?


 • 3

  Actuele ontwikkelingen rondom box 3

  Hoe staat het er nu voor met de box 3-heffing?

  Verdiepingsartikel Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 05-02-2024

  Het kabinet en de Belastingdienst zijn nog wel eventjes bezig met hoe de nieuwe box 3-heffing er in de toekomst uit moet komen te zien nadat de ‘oude’ een tijdje geleden werd afgeschoten door de Hoge Raad. De tussentijdse oplossing, de Overbruggingswet, lijkt het ook niet te gaan redden tot de inwerkingtreding van de nieuwe wet in 2027. Hoe staat het er nu voor met dit hoofdpijndossier?


  Percentage banktegoeden box 3 voor 2023 nu definitief

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 29-01-2024

  Demissionair staatssecretaris van Rij heeft de definitieve percentages voor het forfaitair rendement van box 3 over 2023 bekendgemaakt. Voor banktegoeden is het 0,92%, voor schulden 2,46% en voor de overige bezittingen zoals beleggingen (stond al eerder vast) 6,17%. Voor de jaren 2024 en 2025 is voor de overige bezittingen ook al aangegeven met welk percentage belastingplichtigen rekening moeten houden in box 3.


  Apart forfait voor vakantiehuis in box 3 toch geschrapt

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 30-01-2024

  Het kabinet heeft alvast een aantal wijzigingen aangebracht in het wetsvoorstel voor de nieuwe heffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Dit betekent onder meer dat er volgens het voorstel toch geen apart forfait komt voor het belasten van een tweede huis.


  Box 3 spaarvariant berekenen

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 30-06-2022

  Bereken wat de box 3 belasting had moeten zijn volgens de spaarvariant, en hoeveel belasting u terugkrijgt bij het box 3 rechtsherstel.


  Box 3 verschil berekenen

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 04-01-2024

  Bekijk aan de hand van deze rekentool hoeveel meer of minder vermogensheffing u betaalt in 2024 ten opzichte van 2023.


 • 4

  Hoe bezwaar maken?

  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 11-04-2023

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.