In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

In box 3 van de inkomstenbelasting (IB) wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Deze box 3-heffing wordt ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd. In deze toolbox leest u wat er tot het box 3-vermogen geteld wordt, en hoe de heffing nu en in de toekomst berekend wordt.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

  Wat zijn de gevolgen van de vermogensrendementsheffing voor u?

  In box 3 van de IB wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. In deze toolbox leest u wat er wel en niet in box 3 valt. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van jaarlijks achteraf vastgestelde percentages hoe hoog het rendement op uw vermogen was, en heft daar 31% inkomstenbelasting over. Verderop in deze toolbox staan handige rekentools die berekenen wat dit voor uw vermogen betekent.

 • 2

  Wat valt er onder de box 3-heffing?

  Wat valt in welke box en waarom?

  Infographic Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 28-01-2020

  De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin inkomsten en aftrekposten moeten worden verantwoord. Iedere box kent zijn eigen methodiek en belastingtarief.


  Het opgeven van bezittingen in box 3

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 13-01-2022

  Controleer met behulp van deze tool welke bezittingen u wel en welke u niet moet opgeven voor de box 3-heffing.


  Cryptomunten in de aangifte inkomstenbelasting

  Nieuws Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 01-03-2022

  Het is weer die tijd van het jaar: aangifte inkomstenbelasting doen over 2021 is sinds 1 maart mogelijk. Het controleren van de al ingevulde gegevens en waar nodig aanvullen is ook dit jaar het devies. Dat geldt zeker voor cryptomunten, want die zijn nou net niet van tevoren ingevuld.


  Vallen mijn aandelen alleen in box 3 als het belang onder de 5% blijft?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 12-01-2023

  Ik wil aandelen in een bv kopen. Die vallen dan in box 3 maar iemand zei dat dit alleen zo is als het belang onder de 5% blijft. Hoe zit dit?


  Hoe moet ik verhuurde panden in box 3 waarderen?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 18-01-2023

  Hoe moet ik door mij verhuurde panden waarderen in box 3 van de IB? Mag ik daarbij ook rekening houden met een waardedrukkende factor vanwege de verhuur?


  Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 08-09-2021

  Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?


  Moet ik persoonlijke bezittingen in box 3 aangeven?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 16-02-2021

  Moet ik waardevolle persoonlijke bezittingen, zoals mijn oldtimers die ik als hobby houd, in box 3 van de inkomstenbelasting aangeven?


  Bij wie ligt de bewijslast ten aanzien van box 3-vermogen?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 28-01-2022

  Wie moet er bewijs leveren bij de vraag of iets wel of niet tot box 3-vermogen gerekend moet/mag worden, de Belastingdienst of ik als de belastingplichtige?


  Wat zijn de fiscale regels voor spaargeld eenmanszaak?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 18-01-2023

  Wat kan/moet ik doen met het spaargeld van mijn eenmanszaak? Gelden hier fiscale regels voor?


 • 3

  Actuele ontwikkelingen rondom box 3

  Hoge Raad serveert ‘nieuwe’ heffing box 3 af

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 27-12-2021

  De opzet van de heffing op spaargeld en beleggingen is in strijd met Europese grondrechten. Dat oordeelt de Hoge Raad in zijn langverwachte arrest over box 3 ‘nieuwe stijl’. Bovendien moet de belastingplichtige in deze zaak alleen aangeslagen worden voor het werkelijk behaalde rendement. Het arrest kán daarmee flinke gevolgen hebben voor de schatkist.


  Hoe staat het er nu voor met de box 3-heffing?

  Verdiepingsartikel Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 07-11-2022

  Na het Kerstarrest van vorig jaar is het tumult rondom de box 3-heffing zeker niet afgenomen. Vragen zoals moeten niet-bezwaarmakers wel voor compensatie in aanmerking komen en zorgt de Overbruggingswet ook niet weer voor een hausse aan bezwaarschriften houden belastingplichtigen flink bezig. Wat staat ons allemaal te wachten op het gebied van de box 3-heffing nu en in de toekomst?


  Geen ambtshalve verzoek box 3-gedupeerden meer nodig

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 07-11-2022

  Het kabinet heeft voorgesteld om een procedure ‘massaal bezwaar plus’ in te richten voor de belastingplichtigen die geen of niet op tijd bezwaar hebben ingediend tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2022. Deze box 3-gedupeerden hoeven daarom geen ambtshalve verzoek om vermindering meer in te dienen.


  Box 3 spaarvariant berekenen

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 30-06-2022

  Bereken wat de box 3 belasting had moeten zijn volgens de spaarvariant, en hoeveel belasting u terugkrijgt bij het box 3 rechtsherstel.


  Box 3 verschil berekenen

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 15-11-2022

  Bekijk aan de hand van deze rekentool hoeveel meer of minder vermogensheffing u betaalt in 2023 ten opzichte van 2022.


 • 4

  Hoe bezwaar maken?

  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 27-05-2021

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.