In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

In box 3 van de IB wordt het inkomen uit sparen en beleggen (zoals spaarrekeningen en beleggingen) belast. In deze toolbox leest u eerst wat er wel en niet in box 3 valt. Vervolgens staat uitgelegd hoe u op basis daarvan de vermogensrendementsheffing berekent. Hierbij hanteert de Belastingdienst fictieve rendementspercentages voor sparen en beleggen, die elk jaar worden aangepast. Daarnaast hoort bij een bepaald vermogen een eveneens fictieve vaste verdeling tussen beleggingen en spaargeld.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze manier van berekenen van rendement in strijd is met het Europees recht, en langzamerhand wordt duidelijk hoe het kabinet dit gaat oplossen. Verderop in de toolbox vindt u hier meer informatie over.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  In vier stappen door box 3 van de inkomstenbelasting

  Wat zijn de gevolgen van de vermogensrendementsheffing voor u?

  In box 3 van de inkomstenbelasting (IB) wordt het inkomen uit sparen en beleggen belast. Deze box 3-heffing wordt ook wel de vermogensrendementsheffing genoemd. Sinds 2017 geldt voor de berekening daarvan een systeem waarbij er voor het bepalen van de heffing een fictief rendement berekend wordt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit in strijd is met het Europees recht. In deze toolbox leest u wat er tot het box 3-vermogen geteld wordt, hoe de heffing berekend wordt, en ook wat de recente ontwikkelingen zijn als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad.

 • 2

  Wat valt er onder de box 3-heffing?

  Wat valt in welke box en waarom?

  Infographic Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 28-01-2020

  De Nederlandse inkomstenbelasting vindt plaats aan de hand van het zogeheten boxenstelsel. Dit wil zeggen dat er drie verschillende categorieën (boxen) zijn waarin inkomsten en aftrekposten moeten worden verantwoord. Iedere box kent zijn eigen methodiek en belastingtarief.


  Het opgeven van bezittingen in box 3

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 13-01-2022

  Controleer met behulp van deze tool welke bezittingen u wel en welke u niet moet opgeven voor de box 3-heffing.


  Cryptomunten in de aangifte inkomstenbelasting

  Nieuws Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 01-03-2022

  Het is weer die tijd van het jaar: aangifte inkomstenbelasting doen over 2021 is sinds 1 maart mogelijk. Het controleren van de al ingevulde gegevens en waar nodig aanvullen is ook dit jaar het devies. Dat geldt zeker voor cryptomunten, want die zijn nou net niet van tevoren ingevuld.


  Vallen mijn aandelen alleen in box 3 als het belang onder de 5% blijft?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 22-12-2020

  Ik wil aandelen in een bv kopen. Die vallen dan in box 3 maar iemand zei dat dit alleen zo is als het belang onder de 5% blijft. Hoe zit dit?


  Hoe moet ik verhuurde panden in box 3 waarderen?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 24-07-2019

  Hoe moet ik door mij verhuurde panden waarderen in box 3 van de IB? Mag ik daarbij ook rekening houden met een waardedrukkende factor vanwege de verhuur?


  Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 08-09-2021

  Hoe wordt een tweede woning in het buitenland belast?


  Moet ik persoonlijke bezittingen in box 3 aangeven?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 16-02-2021

  Moet ik waardevolle persoonlijke bezittingen, zoals mijn oldtimers die ik als hobby houd, in box 3 van de inkomstenbelasting aangeven?


  Bij wie ligt de bewijslast ten aanzien van box 3-vermogen?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 28-01-2022

  Wie moet er bewijs leveren bij de vraag of iets wel of niet tot box 3-vermogen gerekend moet/mag worden, de Belastingdienst of ik als de belastingplichtige?


  Wat zijn de fiscale regels voor spaargeld eenmanszaak?

  Vraag & Antwoord Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 24-07-2019

  Wat kan/moet ik doen met het spaargeld van mijn eenmanszaak? Gelden hier fiscale regels voor?


 • 3

  Hoe de box 3 heffing berekenen?

  Box 3-heffing berekenen

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 04-01-2022

  Bereken met een paar klikken de verschuldigde vermogensrendementsheffing volgens de regels van het betreffende kalenderjaar.


  Box 3-heffing in 2022

  Infographic Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 05-01-2022

  Voor 2022 heeft het kabinet de percentages voor de berekening van de box 3-heffing aangepast; het rendement uit beleggen is verlaagd en dat uit sparen is zelfs negatief. Het heffingsvrije vermogen is dit jaar gesteld op € 50.650. Het belastingtarief is nog steeds 31%.


 • 4

  Actuele ontwikkelingen rondom box 3

  Hoge Raad serveert ‘nieuwe’ heffing box 3 af

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 27-12-2021

  De opzet van de heffing op spaargeld en beleggingen is in strijd met Europese grondrechten. Dat oordeelt de Hoge Raad in zijn langverwachte arrest over box 3 ‘nieuwe stijl’. Bovendien moet de belastingplichtige in deze zaak alleen aangeslagen worden voor het werkelijk behaalde rendement. Het arrest kán daarmee flinke gevolgen hebben voor de schatkist.


  Bezwaren box 3 2017 tot en met 2020 gegrond verklaard

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 07-02-2022

  De Belastingdienst heeft de ruim 200.000 bezwaarschriften die waren ingediend tegen de box 3-heffing via de massaalbezwaarprocedure over de jaren 2017 tot en met 2020 gegrond verklaard. Wanneer, hoeveel en welke mensen hun geld terugkrijgen wordt waarschijnlijk duidelijk in het Voorjaarsbesluit, dit volgt in mei. Aangiftes over 2021 met box 3-vermogen moeten wel ‘gewoon’ worden ingediend.


  Hoge Raad: geen compensatie box 3 bij te laat bezwaar

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 20-05-2022

  Belastingplichtigen die te laat bezwaar hebben gemaakt tegen een te hoge heffing in box 3 van de inkomstenbelasting hoeven juridisch gezien geen compensatie te krijgen. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld. Nu dit arrest er is, kan het kabinet ook besluiten hoe groot de doelgroep voor de box 3-compensatie wordt.


  Hoe gaan de compensatie en de toekomst van box 3 eruitzien?

  Verdiepingsartikel Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 06-05-2022

  Het kabinet wil voor box 3 van de IB toe naar een systeem met een zogeheten vermogens­aanwasbelasting. Die wijziging zou dan vanaf 2025 moeten ingaan. Intussen is ook duidelijk dat de compensatie van de huidige box 3-heffing in het meest ‘karige’ scenario in de miljarden euro’s gaat lopen. Over de vraag wie er allemaal gecompenseerd gaat worden en hoe deze compensatie er komt uit te zien is onlangs meer duidelijkheid gekomen.


  Correctie box 3 werkt ook door naar andere regelingen

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 12-05-2022

  Met het alleen maar corrigeren van de aanslagen met een box 3-heffing is de Belastingdienst er nog niet. De fiscus zal ook nog moeten kijken naar andere regelingen; het verzamelinkomen daalt immers door de correctie. Welke andere regelingen dit zijn heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs aangegeven.


  Box 3 spaarvariant berekenen

  Tool Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 11-05-2022

  Bereken wat de box 3 belasting had moeten zijn volgens de spaarvariant, en hoeveel belasting u terugkrijgt bij het box 3 rechtsherstel.


  Belastingdienst legt voorlopig geen aanslagen box 3 op

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 25-01-2022

  De Belastingdienst legt 'waar mogelijk' tot nader order geen definitieve aanslagen op voor vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Dat is het gevolg van een vernietigend arrest van de Hoge Raad over box 3. Het kabinet schort de heffing nu op, omdat zij eerst moet besluiten hoe zij omgaat met het arrest. Mogelijk gaat de heffing op basis van werkelijk rendement ook eerder in dan gedacht.


  Te hoge voorlopige aanslagen 2022 met box 3 niet ingevorderd

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 07-04-2022

  Belastingplichtigen die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 hebben ontvangen waarin box 3-inkomen is opgenomen en een te betalen bedrag, krijgen binnenkort een brief van de fiscus. Hierin staat dat er geen invordering zal plaatsvinden en er ook geen invorderingsrente wordt gerekend als de laatste betaaltermijn wordt overschreden.


  Uitstel aanslagen box 3 leidt tot belastingrente

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 10-02-2022

  Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft ervoor gekozen om de definitieve aanslagen over 2021 waarin box 3 is verwerkt tot nader order niet op te leggen. Door deze beslissing kan de belastingplichtige straks echter wel belastingrente (van 4%) verschuldigd zijn over een op tijd ingediende aangifte omdat de aanslag over 2021 pas na 1 juli uitgereikt zal worden en er zeker een afwijking zal volgen.


  Waar gaat het heen met toekomst én compensatie box 3?

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 19-04-2022

  Het kabinet wil voor box 3 van de inkomstenbelasting naar een systeem met een zogeheten vermogensaanwasbelasting. Die wijziging zou vanaf 2025 ingaan. Intussen is ook duidelijk dat de compensatie van de huidige box 3-heffing in het meest ‘karige’ scenario in de miljarden euro’s gaat lopen.


 • 5

  Hoe bezwaar maken?

  Bezwaarschrift tegen heffing box 3

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 26-03-2021

  Stel in met dit voorbeelddocument in enkele minuten een bezwaarschrift op tegen de heffing op vermogen in box 3.


  Massaalbezwaarprocedure voor bezwaren box 3 IB 2020

  Nieuws Inkomen uit sparen en beleggen (box 3) Publicatiedatum: 29-03-2021

  De bezwaarschriften die belastingplichtigen indienen tegen de box 3-heffing over 2020 heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën weer aangewezen als massaal bezwaar net zoals is gedaan in eerdere jaren. Iedere belastingplichtige moet individueel en binnen zes weken na dagtekening van de aanslag inkomstenbelasting 2020 bezwaar indienen.


  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 27-05-2021

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.