Aangiftetermijn langer voor mensen met machtigingscode

Belastingplichtigen die de hulp van de Belastingdienst of andere maatschappelijke organisaties hebben ingeroepen bij het doen van hun aangifte inkomstenbelasting (IB) 2020 krijgen automatisch uitstel voor het indienen van deze aangifte tot 1 september 2021. Hiervoor moeten zij wel in het bezit zijn van een DigiD-machtigingscode. Dit uitstel geldt ook voor de aangifte IB 2019 onder dezelfde voorwaarde.

22 april 2021 | Door redactie

De Belastingdienst kan belastingplichtigen nog steeds niet helpen bij het invullen van de aangifte IB 2020 op locatie door de coronacrisis. Ook maatschappelijke organisaties die fiscale hulp bieden kampen met dit probleem. Daarom verlengt de fiscus de inlevertermijn voor belastingplichtigen die een DigiD-machtigingscode hebben voor de aangiften over 2020 en ook nog die van 2019 tot 1 september 2021. Mensen met een machtigingscode krijgen van de fiscus hier ook nog informatie over.

Op tijd om uitstel vragen

Andere belastingplichtigen die bang zijn om de deadline van 8 mei a.s. niet te halen voor de indiening van de aangifte IB 2020 kunnen om uitstel verzoeken. Zij moeten voor 8 mei online uitstel aanvragen via Mijn Belastingdienst en krijgen dan uitstel tot 1 september 2021. Binnen drie weken volgt dan een brief met de bevestiging van de uitstelaanvraag. Belastingplichtigen die niet in Mijn Belastingdienst kunnen, moeten met hun BSN in de hand voor uitstel naar de BelastingTelefoon (0800 – 0543) bellen.