Afbouw aftrekposten inkomstenbelasting loopt door

Het maximale aftrektarief in de inkomstenbelasting wordt geleidelijk verder teruggeschroefd, zo is bevestigd in de Prinsjesdagstukken. In 2023 moet het aftrektarief op 37,05% staan.

21 september 2021 | Door redactie

De afbouw van het aftrektarief voor diverse posten in de inkomstenbelasting is al een aantal jaren aan de gang. Daarbij gaat het onder meer om de hypotheekrenteaftrek, de ondernemersaftrek (zoals de zelfstandigenaftrek) en de terbeschikkingsstellingsvrijstelling.

Aftrektarief gelijk aan laag tarief in box 1

De afbouw is vooralsnog ingetekend tot en met 2023. In dat jaar is het aftrektarief gelijk aan het tarief in de eerste schijf van box 1 in de inkomstenbelasting. Dat staat vooralsnog op 37,05%. Dat betekent dat de afbouw er zo uit ziet:

Jaar 2021 2022 2023
Maximaal aftrektarief 43% 40% 37,05%

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.