Afrekenen over onbekende bron van inkomen

25 oktober 2016 | Door redactie

Als een belastingplichtige contante stortingen op een bankrekening doet zonder dat de herkomst hiervan duidelijk is, kan de inspecteur hieraan het vermoeden ontlenen dat de belastingplichtige inkomen uit een onbekende bron geniet. Zonder tegenbewijs van belastingplichtige mag de fiscus dan hierover heffen. Dit heeft Hof Den Haag onlangs aangegeven.

In deze zaak had een man van januari tot en met oktober 2012 contante stortingen bij banken gedaan. Ook stortte hij een bedrag dat volgens hem loon over december 2012 was. De inspecteur kwam echter met bewijzen dat de man helemaal niet in dienstbetrekking (tool) was bij de werkgever die de man aangaf. Deze werkgever had namelijk maar een paar maanden bestaan. Op de loonstrook van de man stond daarnaast ook nog een loonbelastingnummer dat niet klopte. Het hof vond dat de inspecteur ervan uit mocht gaan dat er sprake was van een onbekende bron van inkomen, waarover de fiscus inkomstenbelasting kon heffen.

De rechter geloofde de man niet

De man kwam nog met het verhaal dat hij het geld van de stortingen had geleend van vrienden en kennissen. Daar geloofde de rechter niets van. Wel bewees  de man dat hij een bedrag van € 8.900 in contanten had gekregen van een opdrachtgever om dit over te maken op de rekening van een ander. Het hof verminderde daarom de aanslag met € 8.900.
Hof Den Haag, 28 september 2016, ECLI (verkort): 3025