Afschaffing aftrek scholingsuitgaven is weer doorgeschoven

24 september 2018 | Door redactie

In de nota van wijziging op het wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing is opgenomen dat de afschaffing van de aftrek van scholingskosten uit dit wetsvoorstel is gehaald. De maatregel zal later terugkomen in een nog nader te bepalen wetsvoorstel.

In de nota op wijziging op wetsvoorstel fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing, die staatssecretaris Snel van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is opgenomen dat de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 wordt afgeschaft en naar een subsidieregeling wordt omgezet. In het wetsvoorstel was ook de eventuele afschaffing van de fiscale aftrek voor scholingskosten opgenomen.

Vervangen door individuele leerrekening

In het regeerakkoord was opgenomen dat het kabinet de fiscale aftrek voor scholingsuitgaven wilde vervangen door een individuele leerrekening. Dit plan bestaat nog steeds maar omdat de uitwerking van de maatregel een uitgebreid voorbereidingstraject met veel overleg tussen partijen vergt, is in de nota van wijziging opgenomen dat de afschaffing van de aftrek uit het wetsvoorstel wordt gehaald. Deze maatregel zal later terugkomen in een nog nader te bepalen ander wetsvoorstel.