Afschaffing monumenten- en scholingsaftrek naar 2019

10 juli 2017 | Door redactie

Het wetsvoorstel van eind 2016 dat de afschaffing van de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden moest regelen per 2018 is met een jaar uitgesteld. In dit voorstel is ook de afschaffing van de aftrek van scholingsuitgaven opgenomen. Die wordt dus tevens uitgesteld naar 2019.

In het voorstel is aangegeven dat het aan het nieuwe kabinet wordt overgelaten om over de monumentenaftrek en scholingsaftrek besluiten te nemen. Het wetsvoorstel was na de verkiezingen ook al controversioneel verklaard, waardoor de besluiten erover sowieso stil lagen. In de Voorjaarsnota was wel opgenomen dat de bezuinigingen worden teruggedraaid en besteedt aan vervangende uitgaven.

Afschaffing jaar uitgesteld 

Op Prinsjesdag vorig jaar kondigde de staatssecretaris aan dat de monumentenaftrek zou worden vervangen door een subsidieregeling. In november werd echter aangegeven dat de afschaffing niet door zou gaan omdat er veel kritiek van de Tweede Kamer was gekomen op de plannen. Toen werd nog wel aangegeven dat beide aftrekken per 2018 zouden gaan verdwijnen. Dit is nu dus nog eens met een jaar uitgesteld.