Arbeidskorting extra verhoogd in 2016

15 september 2015 | Door redactie

Werknemers met een arbeidsinkomen tussen € 9.000 en € 50.000 krijgen in 2016 maximaal € 638 extra aan arbeidskorting. Het kabinet heeft maar liefst € 2,6 miljard gereserveerd voor deze maatregel.

Om werken meer te laten lonen, had het kabinet in eerdere jaren al de arbeidskorting flink opgevoerd. Ook voor komend jaar zet het kabinet die lijn door. Vooral de lage en middeninkomens profiteren hiervan. Werknemers met een hoger arbeidsinkomen krijgen volgend jaar geen extra arbeidskorting.

Hoogte arbeidskorting bij een bepaald arbeidsinkomen

Kleine aanpassingen aan afbouwgrens

Het startpunt van de afbouwgrens van de arbeidskorting wordt flink verlaagd met € 15.950. Het eindpunt van het afbouwtraject blijft nagenoeg gelijk:

Hoogte afbouwgrens arbeidskorting

Elke werkende krijgt korting

Iedere werknemer die loon ontvangt uit een echte of fictieve dienstbetrekking heeft recht op arbeidskorting. Dit is een percentage van het loon tot een maximumbedrag. Omdat het kabinet vindt dat arbeid moet lonen, verhoogt het de arbeidskorting door de afbouwgrens te verhogen. De afbouwgrens is het inkomen waarbij de arbeidskorting wordt afgebouwd. Na die grens wordt de arbeidskorting lager dan het maximumbedrag van de arbeidskorting.

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.