Behaalde verkoopwinst is niet altijd belast

28 november 2012 | Door redactie

Verwacht u op het moment van aankoop niet dat u er bij verkoop winst mee behaalt dan kan de verkoopwinst mogelijk onbelast blijven. De rechtbank in Den Haag heeft dat recent besloten.

Is er geen sprake van winst uit onderneming of loon uit dienstbetrekking dan kunt u nog te maken krijgen met het resultaat uit overige werkzaamheden. In deze zaak ging het om de koper van een stuk grond. De gemeente had in eerste instantie deze grond willen kopen, maar ze vonden dat door de verontreiniging een te groot risico. Uiteindelijk kreeg de koper de grond voor € 175.000 bij een veiling in 2005. Hij verkocht de grond in 2008 voor € 1,1 miljoen. De man gaf dit voordeel niet op als resultaat uit overige werkzaamheden in zijn aangifte inkomstenbelasting. De inspecteur vond dat dit voordeel wel belast was en legde een navorderingsaanslag op.

Redelijkerwijs te verwachten verkoopwinst

De rechtbank bepaalde dat er sprake was van resultaat uit overige werkzaamheden als de werkzaamheden gericht waren op het behalen van redelijkerwijs te verwachten voordelen die het normaal actief vermogensbeheer te boven gaan. Dit was bijvoorbeeld het geval als de koper zijn kennis had gebruikt voor het behalen van voordeel. De koper in deze zaak was zelf niet in het bezit van enige specifieke kennis. Eventuele algemene kennis over een bestemmingswijziging behoorde niet tot de specifieke kennis. Daarnaast had de koper ook niet een te lage prijs betaald voor de verontreinigende grond. De rechters lieten daarbij ook meewegen dat de gemeente het niet aandurfde om de grond te koop vanwege het risico van de verontreiniging. Het voordeel voor de koper van de (verontreinigende) grond was dus niet te voorzien. De verkoopwinst was onbelast.
Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 oktober 2012, LJN: BY3468