Belastingplan 2020 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2020. Het plan levert voor particulieren een lastenverlichting op van € 4 miljard. Ondernemingen krijgen echter volgend jaar te maken met een lastenverzwaring van € 2 miljard.

14 november 2019 | Door redactie

Met de aanname van het Belastingplan 2020 treedt dus volgend jaar het tweeschijvenstelsel in werking. In 2020 geldt dat belastingplichtigen tot en met een inkomen van € 68.507 37,35% aan loonbelasting/ inkomstenbelasting betalen, daarboven zijn ze 49,50% kwijt.
Bv’s moeten langer wachten op de verlaging van het toptarief in de vennootschapsbelasting, en die daling gaat ook minder ver dan ‘beloofd’. Ook slaat de rekening voor de plannen uit het Klimaatakkoord vooral bij die ondernemers neer. Voor de ondernemers in de inkomstenbelasting neemt het bedrag van de zelfstandigenaftrek af van € 7.280 naar € 5.000 in acht jaarlijkse stappen van € 250 en in het negende jaar van € 280.

Voor box 3-aanpassing arrest Hoge Raad afwachten

Er werden in de vergadering over het Belastingplan 2020 ook weer vragen gesteld over de vermogensrendementsheffing die volgens spaarders veel te hoog is. Staatssecretaris Snel van Financiën gaat deze heffing echt pas in 2022 aanpassen. Daarnaast gaf hij aan dat hij het arrest van de Hoge Raad wil afwachten of de heffing wel of niet in strijd in met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Nog wat wijzigingen doorgevoerd

De Tweede Kamer heeft nog wel de volgende wijzigingen (amendementen) doorgevoerd:

  • Het koninklijk besluit dat de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven regelt, moet het kabinet vooraf voorleggen aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.
  • Vergrijpboeten die op grond van de Wet bronbelasting worden opgelegd gaan onder hetzelfde openbaarmakingsregime vallen als de vergrijpboeten die via het wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen 2020 openbaar worden gemaakt.
  • Ministeriële regelingen die uitzonderingen maken op de keuzeregeling tussen papieren post of digitale post, moeten de ministers aan de Tweede en Eerste Kamer voorleggen.
  • De heffingsvermindering voor de verhuurderheffing zal uitgebreid worden naar meer regio’s dan alleen de schaarstegebieden.
  • Bij het wetsvoorstel meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies wordt buiten twijfel gesteld dat - gehele of gedeeltelijke - kunstmatigheid van een constructie niet kan worden aangemerkt als een aanvullende eis bij de main benefit test.
  • (Ex-)ondernemers die te maken hebben gekregen met de omzetting in 2014, 2015 of 2016 van hun lening, die zij door het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 ontvingen, in een ‘bedrag om niet’ kunnen zes maanden langer een beroep doen op de compensatieregeling, dus tot en met 30 juni 2020.
  • In de tonnageregeling in de zeescheepvaart wordt het winstplafond vervangen door een bruto-omzetplafond. 

Bijlagen bij dit bericht