Belastingplicht door opslagplaats in Nederland

3 mei 2013 | Door redactie

Heeft u een opslagplaats in een land waar uw onderneming niet is gevestigd, dan moet u misschien in dat andere land ook belasting betalen. De Belastingdienst kan volgens Rechtbank Haarlem ook bij een opslagplaats stellen dat u beschikt over een vaste inrichting.

Een buitenlandse onderneming kan toch belastingplichtig zijn in Nederland als ze hier een vaste inrichting heeft. Bij een vaste inrichting gaat het om een bedrijfsruimte in Nederland die over voldoende faciliteiten beschikt om te oordelen dat er sprake is van een zelfstandige onderneming in Nederland. Een voorbeeld van een vaste inrichting is een winkel, een werkplaats of een fabriek met kantoor. Een opslagruimte is in principe geen vaste inrichting. Afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de situatie kan een rechter soms toch anders beslissen.

Vaste inrichting in Nederland

In deze zaak ging het om een Belgische ondernemer die tweedehands legermateriaal verkocht. De ondernemer liet de goederen afleveren bij de opslagplaats in Nederland. Op de facturen van de ondernemer stond het adres van de opslagplaats. In een verklaring aan de Belgische politie had de ondernemer ook aangegeven dat de vestigingsplaats van zijn onderneming in Nederland was. De opslagplaats was volgens de rechter een fysieke constructie voor de verkoop en de aflevering van goederen aan afnemers. Daarnaast stond de ruimte duurzaam ter beschikking. De ondernemer had een vaste inrichting in Nederland en was buitenlands belastingplichtig in Nederland. De navorderingsaanslag inkomstenbelasting was dus terecht.
Rechtbank Haarlem, 2 november 2010, LJN: BZ8958