Beperkte huwelijksgemeenschap standaard per 2018

19 september 2017 | Door redactie

De beperkte gemeenschap van goederen bij trouwen wordt standaard in 2018, blijkt uit de Prinsjesdagstukken. Alle bezittingen en schulden van een partner die hij in zijn bezit had vóór het huwelijk blijven hierdoor buiten de gemeenschap.

Nu is het zo dat mensen die trouwen dit automatisch in gemeenschap van goederen doen. Dit wil zeggen dat ze alle bezittingen en schulden delen, ook als die vóór het huwelijk zijn ontstaan. Als ze dat anders willen, moeten ze voordat ze trouwen langs bij de notaris om huwelijkse voorwaarden vast te leggen. Als straks de beperkte huwelijksgemeenschap standaard wordt, vallen bezittingen en schulden die de partners al voor het huwelijk hadden buiten de gemeenschap, tenzij ze het anders afspreken. Ook erfenissen en giften vallen buiten de gemeenschap.

Voor een andere regeling naar de notaris

Laat een trouwend stel dus niets vastleggen, dan huwen zij in een ‘beperkte’ gemeenschap van goederen. Mensen die wel in volledige gemeenschap van goederen willen trouwen, of een andere regeling willen treffen (huwelijkse voorwaarden), moeten langs bij de notaris om dit vast te leggen. Voor ondernemers die gaan trouwen en niet de gang naar de notaris maken om huwelijkse voorwaarden op te maken, betekent deze wet dat de waarde van de onderneming voor het huwelijk vastgesteld moet worden. Deze waarde valt namelijk buiten de gemeenschap. 

Bijlagen bij dit bericht

De geschiedenis van Prinsjesdag
E-learning | VideoCollege 10 minuten