Beschikking is nodig voor verrekenen verliezen

29 juli 2015 | Door redactie

Voor het verrekenen van verliezen moet de inspecteur de verliezen vaststellen in een beschikking. Ontbreekt deze beschikking, dan is verliesverrekening niet mogelijk. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van Rechtbank Den Haag.

In de inkomstenbelasting kunt u verliezen verrekenen met winsten uit de drie voorafgaande en de negen volgende kalenderjaren. De hoogte van het verlies stelt de inspecteur vast in een voor bezwaar vatbare beschikking. In deze zaak ging het om een ondernemer die zijn onderneming in 2000 had overgedragen, maar de overnameprijs nooit had ontvangen. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2013 nam de ondernemer daarom een verlies op van € 3.086. De inspecteur accepteerde dat verlies echter niet, omdat er geen beschikking was.

Geen bewijs voor vertrouwensbeginsel

De rechter stelde de inspecteur in het gelijk. Er was door de Belastingdienst geen beschikking afgegeven en dus was het niet mogelijk om de verliezen te verrekenen. De ondernemer deed nog een beroep op het vertrouwensbeginsel, maar ook dat veegde de rechter van tafel. Er was onvoldoende bewijs voor de stelling van de ondernemer dat de fiscus het verlies al vanaf het jaar 2000 had geaccepteerd. In de aangiften over de afgelopen jaren was wel een verlies opgenomen, maar dat had de inspecteur niet meegenomen bij het vaststellen van de aanslag. Het verrekenen van verlies was dus niet mogelijk.
Rechtbank Den Haag, 9 april 2015, ECLI (verkort): 7669