Bij een geringe correctie geen omkering van bewijslast

7 augustus 2017 | Door redactie

Als de onterecht niet geheven belasting geen aanzienlijk bedrag is, mag de Belastingdienst niet stellen dat de vereiste aangifte niet is gedaan. Hierdoor is er ook geen omkering van de bewijslast.

Is er geen aangifte gedaan door een belastingplichtige, dan kan de fiscus een geschatte aanslag opleggen. Bij het bezwaar maken tegen deze aanslag door de belastingplichtige, moet deze dan bewijzen dat de aanslag niet klopt. Ook in onderstaande zaak werd de bewijslast omgekeerd. Hierin ging het om een echtpaar dat een Vietnamees restaurant runde. De inspecteur stelde, na een onderzoek, dat de omkering van bewijslast van toepassing was omdat de administratie ernstige gebreken (tool) vertoonde. De echtgenote had ook aangegeven dat de omzet werd afgeroomd en dat er soms geld uit de kas werd gehaald om te gokken. De inspecteur legde navorderingsaanslagen (tool) met een omzetcorrectie van € 194.544 op.

Bedrag navordering niet aanzienlijk

Het hof vond dat de inspecteur niet genoeg had bewezen dat het echtpaar het hele jaar door omzet had afgeroomd. De verklaring van het echtpaar dat dit meerdere malen per maand gebeurde was ook onvoldoende. De rechter kwam dan ook maar tot een bedrag van € 6.934 waartoe de omzet niet was geboekt. Dit leidde tot een gecorrigeerde aangifte waaruit voortvloeide dat er een bedrag van € 736,18 ten onrechte niet aan belasting was voldaan. Dit bedrag vond het hof echter niet zo aanzienlijk dat gezegd kon worden dat de vereiste aangifte niet was gedaan. De omkering van de bewijslast was dus ook niet aan de orde.
Hof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2017 (gepubliceerd 4 augustus 2017), ECLI (verkort): 6121