Bron van inkomen echt per activiteit beoordelen

De Belastingdienst heeft een toelichting op de term ‘bron van inkomen’ gegeven. Hierin wordt nog eens benadrukt dat de bron per zelfstandige activiteit wordt beoordeeld. Als een ondernemer meerdere activiteiten verricht in een eenmanszaak wil dit dus niet meteen zeggen dat deze activiteiten ook tot één onderneming behoren.

11 november 2021 | Door redactie

Om te beoordelen of er sprake is van een bron (van inkomen) moet iemand eerst  aan de volgende drie voorwaarden voldoen:

  • er moet sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer.
  • het (subjectieve) oogmerk om voordeel te behalen moet aanwezig zijn; en
  • de (objectieve) verwachting  dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald moet er zijn.

Hierna komt het etiketje qua soort inkomen aan de beurt. Volgens de rangorde in de Wet inkomstenbelasting gaat het dan eerst om de vraag of er sprake is van winst uit onderneming. Is dit niet zo dan is de dienstbetrekking (infographic) aan de beurt. Als die dienstbetrekking ook niet aanwezig is,  wordt  de bron automatisch als resultaat uit overige werkzaamheden (infographic) aangemerkt.

Voldoende samenhang aanwezig zijn

In de toelichting geeft de fiscus aan dat als een ondernemer meerdere activiteiten verricht in een eenmanszaak dit nog niet wil zeggen dat deze activiteiten ook tot één onderneming behoren. Volgens de rechtspraak moet er voor de beoordeling hiervan gekeken worden naar of er voldoende samenhang of een nauw verband bestaat tussen de activiteiten. Om te beoordelen of er voldoende samenhang is moet de ondernemer minimaal aan de drie onderstaande voorwaarden voldoen:

  1. het moet gaan om dezelfde aard van activiteiten;
  2. voor de activiteiten is dezelfde klantenkring aanwezig;
  3. voor de activiteiten zijn dezelfde vaardigheden nodig.

Er is geen sprake van een nauw verband als de activiteiten niet los van elkaar kunnen bestaan.

Voorbeelden van jurisprudentie

Soms is het onderscheid hoe een activiteit fiscaal moet worden gezien lastig te maken. Er zijn dan ook al flink wat rechtszaken over gevoerd.  Van samenhang was bijvoorbeeld wel sprake bij activiteiten als kunstenaar én docent (geen loon) met de eis van de school dat de docent ook als ‘professioneel’ kunstenaar actief was. Ook de activiteiten van een internationaal hockeycoach en de op basis van zijn coachervaring ontwikkelde oefeningen en trainingsschema’s, hebben voldoende samenhang. Bij  een kitesurfer, tevens (sport)model was er tevens sprake  van voldoende verbondenheid. Zonder zijn bekendheid als tot de wereldtop behorende kitesurfer zou hij ook geen opdrachten als model hebben gekregen/meer krijgen.  

Geen samenhang aanwezig

Maar het hebben van een klusbedrijf en het ontwikkelen van een insectenontvanger hebben echt te weinig samenhang. Dit geldt ook voor het zijn van gastouder en de verkoop van zelfgemaakt speelgoed.