De IB-maatregelen van Prinsjesdag op een rijtje

19 september 2018 | Door redactie

Prinsjesdag heeft weer veel nieuwe regels voor wat betreft de inkomstenbelasting (IB) voor belastingplichtigen gebracht. Meest in het oog springend is natuurlijk de aanpassing naar beneden van de tarieven.

Naast de daling van de tarieven in de IB worden ook de tarieven waartegen aftrekposten kunnen worden meegenomen in de aangifte IB aangepast, denk aan de hypotheekrenteaftrek. Ook zijn de rendementspercentages voor box 3 voor 2019 verlaagd. Hieronder is een overzicht opgesteld van de meest belangrijke maatregelen voor particulieren en ondernemers. 

Wijzigingen op het gebied van de IB  

Voor de IB zijn onder andere de volgende wijzigingen aangekondigd: