De vlaktaks is nu echt serieus in beeld

7 september 2017 | Door redactie

Het nieuw te vormen kabinet wil de belasting grondig hervormen. Bronnen uit Den Haag geven aan dat er serieus over de invoering van een vlaktaks wordt gepraat. Wat houdt deze vlaktaks precies in?

Door de invoering van de vlaktaks wordt in principe ieder inkomen met hetzelfde tarief belast. De verwachting voor ons land is dat bij de invoering van een vlaktaks de eerste drie belastingschijven van de inkomstenbelasting (tool) worden samengevoegd tot één tarief van bijvoorbeeld 35% (uit eerder plan over vlaktaks van CDA). Alleen de allerhoogste inkomens gaan dan een hoger belastingtarief betalen. De vlaktaks pakt dus vooral  voor de middeninkomens goed uit. Deze belastingplichtigen vallen nu immers in de belastingschijf van 40,8%. Een nadeel van de vlaktaks is echter wel dat de hypotheekrenteaftrek (tool) voor velen omlaag zal gaan.

Vermindering aantal aftrekposten nodig

De hervorming is nodig omdat het systeem van kortingen, aftrekposten en toeslagen veel te ingewikkeld is. Het gaat hierbij om 118 aftrekposten, kortingen en andere belastingbeperkende regelingen die ieder jaar € 100 miljard kosten. Om de toepassing van de vlaktaks mogelijk te maken moet het aantal toeslagen en aftrekposten flink verminderd worden.