Doneren wordt fiscaal aantrekkelijker

26 september 2011 | Door redactie

Een donatie aan een culturele instelling levert u straks meer op. In de inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (VPB) introduceert het kabinet een zogenoemde multiplier, zodat u meer kunt aftrekken dan het bedrag van de gift.

Momenteel is het al mogelijk om giften in aftrek te brengen. Voor de VPB geldt nu nog een drempel van € 227. Geeft u meer dan dit bedrag en is het minder dan 10% van de winst, dan is uw gift aftrekbaar. Het kabinet wil dit aanpassen door een zogenoemde multiplier te introduceren om culturele instellingen te helpen met hun fondsenwerving. Dit houdt in dat de giftenaftrek in de IB onbegrensd en in de VPB tot een gezamenlijk bedrag van maximaal € 5.000 mag worden vermenigvuldigd met een factor 1,5.

Maximum aan giftaftrek
U kunt vanwege de multiplier dus meer aftrekken dan u geeft. Het totale bedrag dat u als aftrekbare gift kan aanmerken, wordt verhoogd naar 50% van de winst. Het uiteindelijke bedrag mag niet meer zijn dan € 100.000. Doneert u meer dan dat, dan zult u daarover VPB moeten betalen. Het kabinet moet deze nieuwe regeling nog wel ter goedkeuring voorleggen aan de Europese Commissie, omdat er mogelijk sprake kan zijn van staatssteun.