Drie alternatieven voor box 3-heffing

20 september 2016 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in een Kamerbrief drie alternatieven voor de box 3-heffing gepresenteerd. De berekening van de belasting in box 3 van de inkomstenbelasting wijzigt echter al per 2017.

In zijn Kamerbrief geeft staatssecretaris Wiebes drie alternatieven aan (de varianten A tot en met C) voor de box 3-heffing van de inkomstenbelasting. De eerste twee varianten (A en B) zijn ontstaan vanuit een gemengd systeem voor de combinatie van bank- en spaartegoeden, effecten en andere vermogensbestanddelen die vallen onder de box 3-heffing.
Variant A gaat in de basis over een vermogensaanwasbelasting op alle vermogensbestanddelen, waaronder bank- en spaartegoeden. Variant B omvat dezelfde eigendommen als variant A, maar is in de basis een vermogenswinstbelasting.

Berekening box 3 per 2017

Variant C kan volgens staatssecretaris Wiebes sneller worden ingevoerd. Dit is een variant waarbij het rendement voor elke vermogenstitel over een belastingjaar (achteraf) forfaitair wordt vastgesteld. Alle varianten zullen ervoor zorgen dat de belastingheffing beter aansluit bij het werkelijke rendement dan de tussenstap uit 2017. Vanaf 2017 gelden de onderstaande drie schijven voor de box 3-heffing. Deze schijven met de bijbehorende percentages zijn in de tabel weergegeven.

Box 3 per 2017

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.