Dubbel profiteren van één investering!

8 februari 2012 | Door redactie

In principe kunt u slechts één keer afschrijven op een bedrijfsmiddel. Investeert u als huurder echter in een pand dat u later gaat huren van uw bv, dan is dubbele afschrijving wel mogelijk. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het hof in Den Bosch.

In deze zaak kochten twee personen in 1998 een schoolgebouw. Het gebouw was zo oud dat ze het pand lieten verbouwen. Na de verbouwing verhuurden ze het pand aan een vennootschap onder firma (vof). In deze vof waren de heren ieder voor 50% vennoot. De vennoten betaalden niet alle verbouwingskosten, want de vof nam als toekomstig huurder ook nog een deel voor haar rekening. Over deze investeringen ging de vof afschrijven. Voor de vennoten gold echter dat ze onder de terbeschikkingstellingsregeling (tbs-regeling) vielen en dat de huuropbrengsten belast waren. Per 1 januari 2001 moesten ze op basis van de inkomstenbelasting 2001 het pand tegen de waarde in het economisch verkeer van € 770.000 op de balans opnemen. Ze wilde ook over dit bedrag afschrijven. De fiscus vond echter dat de investering door de vof in mindering moest komen op de afschrijvingsbasis van de vennoten.

Waarde economisch verkeer

Het gerechtshof koos echter de kant van de vennoten. Het overgangsrecht bij invoering van de nieuwe wet inkomstenbelasting 2001 was duidelijk. De vennoten moesten het gebouw op de balans zetten tegen de waarde in het economisch verkeer. Deze waarde diende als grondslag voor de afschrijving en hierbij hoefden de vennoten geen rekening te houden met de investeringen van de vof. Dat daarbij dubbele afschrijving ontstond, maakte volgens het gerechtshof niet uit. Ook onder de huidige wetgeving is dubbele afschrijving mogelijk. U moet namelijk nog steeds een onroerende zaak waarderen tegen de waarde in het economisch verkeer onder de tbs-regeling. Voorwaarde is wel dat de investering van de huurder plaatsvindt voordat de tbs-regeling ingaat.
Gerechthof ’s-Hertogenbosch, 4 februari 2011, LJN: BQ3644