Dubbele heffing voor één rekening mogelijk

25 februari 2013 | Door redactie

Als er sprake is van meerdere rekeninghouders bij een bankrekening, waarvan zij het bestaan ontkennen, kan er aan hen allebei een navorderingsaanslag voor het volle bedrag worden opgelegd. De Hoge Raad heeft dit onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om twee rekeninghouders, die allebei bleven ontkennen dat de betreffende rekening bij de KB-Lux-bank van hen was. De inspecteur - die vond dat hij voldoende bewijs in bezit had dat de rekening van hen was - legde aan hen allebei ter behoud van rechten navorderingsaanslagen op voor het volle bedrag. Hier waren de rekeninghouders het niet mee eens, zij moesten immers dubbel betalen. 

Dubbele heffing gerechtvaardigd

Het Hof vond dat door het zwijgen van beide de onderlinge gerechtigdheid niet was vast komen te staan, waardoor het gerechtvaardigd was dubbel te heffen. De Hoge Raad ging hierin mee en gaf ook nog aan dat dubbele heffing ter behoud van rechten was toegestaan.
Hoge Raad, 22 februari 2013, LJN: BY2681