Eigen rechtspersoonlijkheid voor VOF?

13 december 2016 | Door redactie

Het kabinet wil dat een vennootschap onder firma (VOF) een eigen rechtspersoonlijkheid krijgt met een eigen afgescheiden vermogen. Hierdoor moet het ook makkelijker worden voor vennoten om toe of uit te treden.

Dit voorstel komt uit een onderzoeksrapport over de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht. Het kabinet vindt dat de regelgeving rondom personenvennootschappen zoals de VOF (tool) verouderd is en wil deze flexibeler maken. Een inschrijving in het Handelsregister is voldoende om de VOF rechtspersoonlijkheid te geven, in tegenstelling tot een bv waarvoor een notariële akte nodig is. Hierdoor moet de VOF ook een eigen vermogen krijgen. Nu is het gemeenschappelijke vermogen van de vennoten nog het vermogen van de VOF. Het kabinet schrijft in een brief (pdf) aan de Kamer de voorstellen van de werkgroep uit te willen werken in een wetsvoorstel.

Vooral gevolgen voor overdrachtsbelasting

Uit het rapport (pdf) van de werkgroep blijkt echter wel dat een VOF met eigen rechtspersoonlijkheid geen zelfstandig lichaam voor de vennootschapsbelasting wordt maar fiscaal transparant blijft: inkomsten en verliezen worden dus nog steeds in de inkomstenbelasting toegerekend aan de vennoten. Hiermee wil de werkgroep ook de verschillende fiscale ondernemingsfaciliteiten behouden die niet gelden voor aanmerkelijkbelanghouders. De overdrachtsbelasting moet wel worden aangepast aangezien de VOF ook zelfstandig vermogensgoederen, zoals onroerend goed, kan verkrijgen en overdragen.