Einde aan aftrek scholingsuitgaven per 2018

20 september 2016 | Door redactie

Het kabinet is voornemens om de aftrek voor scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting per 2018 af te schaffen. De aftrek wordt dan vervangen door een uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers.

Er komt een einde aan de aftrek van scholingsuitgaven in de inkomstenbelasting per 2018. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat het gebruik van de regeling zeer beperkt is en dat alleen hogeropgeleiden gebruikmaken van deze regeling. Voor de Belastingdienst is de handhaving van de regeling zeer complex. Daarom stelt de regering voor om de regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. 
In plaats van de aftrek voor scholingsuitgaven komt er een uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers waarvoor het kabinet vanaf 2018 jaarlijks € 90,8 miljoen en vanaf 2023 jaarlijks € 112 miljoen opzij zal zetten.

Scholingsuitgaven zijn studiekosten voor loopbaan of beroep

Scholingsuitgaven zijn de studiekosten (collegegeld, verplichte studieboeken) die een werknemer of zijn partner maakt voor zijn loopbaan of beroep. Heeft een werknemer of zijn partner geen recht op studiefinanciering, dan is de aftrek minimaal € 250 en maximaal € 15.000.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.