Exitheffing echt in strijd met Europees recht

4 februari 2013 | Door redactie

De Nederlandse exitheffing is in strijd met het Europese recht. Het Europese Hof van Justitie heeft dat recent aangegeven en steunt daarmee het standpunt van de Europese Commissie (EC). Nederland moet daarom de exitheffing aanpassen.

Op dit moment moet u in principe afrekenen over de fiscale reserves en de meerwaarde in de activa bij het verplaatsen van uw onderneming naar een andere EU-lidstaat. Het gevolg is dat u moet afrekenen over meerwaarden en reserves die u nog niet heeft gerealiseerd. Volgens de EC is deze exitheffing daarom in strijd met het recht van vrije vestiging. De Nederlandse regering was het daar niet mee eens. Uiteindelijk moest het Europese Hof van Justitie zich over de exitheffing uitspreken.

Keuze bij de exitheffing

Het Europese Hof van Justitie heeft de EC in het gelijk gesteld. Nederland zal zijn wetgeving dus op dit punt moeten aanpassen. In het bericht ‘Tweede Kamer akkoord met wijziging exitheffing’ kon u al lezen over voorgestelde aanpassingen van de exitheffing. Deze wetswijziging is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. U kunt hierdoor straks de keuze maken om direct af te rekenen of om de betaling van de exitheffing uit te stellen tot het moment waarop u de meerwaarde realiseert. De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel binnenkort in behandeling nemen.
Europese Hof van Justitie, 31 januari 2013, nr. C-301/11