Exitheffing hoeft u niet meer gelijk te betalen

24 mei 2012 | Door redactie

U hoeft niet langer direct af te rekenen over de stille reserves als u uw onderneming verplaatst naar een ander EU-lidstaat. Onder voorwaarden kunt u namelijk uitstel krijgen voor de betaling van de verschuldigde belasting. Deze wijziging van de wet is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Demissionair staatssecretaris Weekers van Financiën heeft recent dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het bericht ‘Nederlandse exitheffing is te streng’ kon u al lezen over de uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Deze uitspraak was voor het kabinet aanleiding om de wet op dit punt aan te passen. Hierdoor hoeft u niet meer direct af te rekenen over de (fiscale) reserves en meerwaarden in de vermogensbestanddelen bij een verplaatsing van uw onderneming naar een ander EU-lidstaat. U kunt er dus voor kiezen dit uit te stellen en pas af te rekenen op het tijdstip waarop u het voordeel realiseert. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om de aanslag in tien jaarlijkse termijnen te betalen.

Stellen van zekerheid

De nieuwe regeling gaat zowel gelden voor de exitheffing in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting. Naast deze exitheffingen geldt het wetsvoorstel ook voor een bedrijfsfusie, juridische fusie of juridische splitsing waarbij u vermogensbestanddelen naar het buitenland overbrengt. Maakt u gebruik van uitstel van betaling dan zult u wel invorderingsrente moeten betalen. Daarnaast zult u zekerheid moeten stellen voor de betaling van de aanslag. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een bankgarantie of een hypotheekrecht op onroerende zaken. De fiscus zal u ook verplichten om een fiscale balans en verlies- en winstrekening te overleggen, zodat duidelijk is voor welk deel van de aanslag ze het uitstel moeten beëindigen. Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe wet in werking en de nieuwe regels hebben terugwerkende kracht tot 29 november 2011. Dit is de datum van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie.